Egyéb

Melléklet Környezetbarát védjegyek

Az öko-védjegyek sokfélesége már a szakértõket is aggasztja. Számos ilyen címke nem környezetbarát terméken szerepel, s az Európai Unió leendõ védjegye is lassan komédiába fullad. A német fogyasztók 3/4-e például azt hiszi, hogy a környeztebarát védjegy hivatalos bejegyzéshez van kötve, holott ez nem így van! Bármilyen terméket elõállító vállalat, intézmény vagy szervezet saját címkét tehet portékájára. ?gy tehát a legtöbb öko-védjegy környezetvédelmi követelményszintje a kitaláló szándékának és akaratának felel meg.

Melléklet

Sajtótájékoztatót tartott az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és a Beregi Zöldvonal Bt. a városban elindított veszélyeshulladék gyûjtési programjáról, illetve a HuMuSz által tavaly õsszel meghirdetett iskolai szelektív hulladékgyûjtési programba való bekapcsolódásáról, az eddigi tapasztalatokról és további terveirõl.

Melléklet

A rendszerváltást követõ 4 évben második legnépesebb városunk, Debrecen önkormányzati testületének Környezetvédelmi Bizottságában Gyarmathy István elnökölt (jelenleg a........). Nem kis részben az õ áldozatos munkájának köszönhetõen, a környezetvédelem szinte minden területén óriási eredményeket tudott felmutatni a város. Ebben az idõszakban sikerült majd' minden évben egy viszonylag nagyobb összeget (30-50 millió Ft) kicsikarni a testülettõl Környezetvédelmi Alapként a város környezeti gondjainak enyhítésére. Ennek is köszönhetõ, hogy a városba került a Ganz-Hunslet egyik új típusú villamosa, megindult az autóbuszok egy részének földgáz üzemre való átállítása, megkezdõdött egy levegõminõség-ellenõrzõ rendszer kiépítése, megépült egy nagyteljesítményû szennyvíztisztító telep, kisebb-nagyobb területek kerültek helyi védelem alá. És ez még nem minden: az említett idõszakban hulladékügyben is sikerült áttörést elérni! A történetnek tanulságai is vannak, melyek közül a legnagyobb az, hogy egyetlen meghatározó személyiség jelenléte milyen eredményeket hozhat, eltûnése pedig milyen hamar taszíthat újra a szürkeségbe egy egész várost.

Melléklet

A HUMUSZ címére február 9-én, pénteken fax érkezik a KTM-bõl, hogy a hétfõi ülésre várják Bödecs Barnabást. Ezt követõen az ülés napján, 12-én hétfõn expressz levél érkezik a HUMUSZ gyõri címére, benne az a mintegy 20 oldalas anyag, amirõl a 13 órakor kezdõdõ ülésen Budapesten vitázni kellene. Csak megfigyelõként tudtunk résztvenni az alakuló ülésen, az alábbiakban errõl számolunk be röviden.

Oldalak