Egyéb

Nem vagyunk mi piromániások

Budapest szemetének 56%-át égetik el itt, évente 330 ezer tonnát. Bánhidy János fõmérnök szerint a fõváros belefulladna saját szemetébe, ha az égetõmû leállna. Dacára annak, hogy a budapesti lakosság idén már szemétdíjat fizet, a Fõvárosi Önkormányzat nem szavazta meg a 700 milliót a füstgáztisztítóra, mint ahogy a japán hitel is elúszott, mert Bokros miniszter "tudott jobb hitelkonstrukciót". A KKA-támogatás is odavan, nem is lenne elég semmire. Terített betli és dioxinok, furánok, sósav, pernye, nehézfémek.

PIROMÁNIA

Fogynak a földi erõforrások. Egyre kevésbé engedhetjük meg magunknak, hogy felesleges csomagolóanyagokra pazaroljuk a még hozzáférhetõ természeti örökséget. Csak épeszû takarékosság és fogyasztáscsökkentés jöhet szóba ezután! Márpedig a hulladékégetés inkább fogyasztásra ösztönöz.

Vonattal a Természetbe!

Azzal a felhívással fordulunk az ország alap - és középfokú oktatási intézményeinek tanáraihoz és diákjaihoz, hogy lehetõségük szerint 1996. április 1-tõl 1996. június 15-ig terjedõ idõszakban szervezzenek VASÚTON tanulmányi kirándulást, természetjárást. Akciónkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kormányzat és a társadalom jelentékeny része által elhanyagolt vasúti mellékvonalaknak fontos közösségi, idegenforgalmi és környezetvédelmi szerepük van. Akciónkat ezért meghatározott vasútvonalakra hirdetjük meg. Ezek a vasútvonalak szép természeti területeket érintõ mellékvonalak és keskenynyomközû vasútvonalak.

Ceruza-akkumulátorok

Ma már közismert a hordozható elektromos készülékek mûködtetéséhez használatos elemek környezetkárosító hatása. Nagy súlyt fektetünk ezek gyüjtésére, ártalmatlanítására. Nézzük meg azonban, hogy milyen eséllyel jöhetnek szóba az elemekkel megegyezõ méretû kis akkumulátorok ezek kiváltására!

Pirománia

Ha nehezen is, de itt a tavasz. Elolvad a hó, láthatóvá válnak újra az illegális szemétlerakók. Az embernek nagy kedve támad takarítani, rendet csinálni. Néha még az is eszünkbe jut, hogy "valami nagy-nagy tüzet kéne rakni". Itt kezdődnek a bajok.

Tanulmányúton Vermontban

Az Amerikai Egyesült Államok 50 tagállama közül nem sok akad amelynek példája követésre érdemes volna - a fenntarthatóságtól a világnak ezen a részén állnak talán a legtávolabb. Van azonban ennek a hatalmas kiterjedésû országnak egy kicsiny szeglete a keleti part közelében, az Északi-Appalache vonulatai között, amely e tekintetben is meglepõen jó eredményeket tud felmutatni.

Oldalak