Vállalati önkéntes programok

Vállalati önkéntes programok

„Az egyik legnagyobb természeti erőforrás: önkéntesség” – vállalati önkéntes programok


A modul keretében önkéntes alapon mûködô, munkaiőn kívüli programok szervezésében is segítünk. A programok különlegessége, hogy a dolgozókon és családtagjaikon kívül a cég számára más fontos csoportokat is megszólít, teret enged a munkavállalók kreativitásának, és lehetőséget biztosít a jótékonykodásra is. Egyszerre jelenik meg az akcióban a környezettudatosság és a szociális érzékenység. Valamennyi programunkban hangsúlyt helyezünk
arra, hogy a vállalati önkéntesek a tettek mellett tanulhassanak is a környezettudatos életmódról.


Választható alprojektek: 

cserebere börze: mindazoknak, akik megunt holmijukat nem akarják kidobni, inkább elcserélnék valami hasznosabbra. Gyakorlatunk van ezek megszervezésében.

zöld klub: havi rendszerességgel tartott nyílt program, meghívott elôadókkal, filmvetítésekkel. Minden, ami a klub tagjait érdekli, felhasználva a Humusz mintegy 20 év alatt kialakított kapcsolatrendszerét.

adománygyûjtési akció: házon belüli adománygyûjtés azoknak, akik rászorulnak, vagy akik a dolgozók szerint megérdemlik. Az akció megszervezésében a civil szférában való jártasságunkkal nyújtunk támogatást: olyan segítô szervezeteket ajánlunk, amelyek tevékenysége túlmegy az üres kommunikáción, és amelyek teljesítménye elismerésre méltó. Felmérjük pontosan az igényeiket, így az adománygyûjtés is célzott lehet.

hulladékos ügyek: szelektív hulladékgyûjtô és komposztáló pont felállítása a dolgozóknak.

helyiség felújítás: egy választott kulturális, vagy szociális intézmény környezettudatos felújítása, a társadalmi felelôsségvállalás jegyében.

Zöld üzleti hírek