Re-krea, avagy a felelős gondolkodásra vállalkozók programja

re-krea Tudatos szolgáltatói tevékenységünk első lépéseként 2011 tavaszán megpályáztuk és elnyertük azt a lehetőséget a civil szervezetek társadalmi vállalkozását, azaz saját lábra állását segítő NESsT nevű szervezettől, hogy pénzügyi és szakmai segítségükkel kidolgozzuk társadalmi vállalkozásunk üzleti tervét. Tervünk a NESsT Díjára érdemesnek minősült, amely együtt járt az indulótőke megteremtődésével. Az elmúlt időszakban a Humusz Szövetség a NESsT társadalmi vállalkozói portfóliójának tagja lett, így folyamatos szakmai segítséget kaptunk a szolgáltatások beindításához. A NESsT képviselője jelenleg is az operatív vezetést segítő Tanácsadó Testületünk tagja.

Társadalmi vállalkozásunk tevékenységét a Reporta Műhely Nonprofit Kft-vel együttműködve valósítjuk meg.

Programunk a Re-Krea nevet kapta. A Re előtag magában foglal számos olyan fogalmat, amelynek népszerűsítését a Humusz küldetésének tartja. A hulladékos témákat illetően, szinten senkinek nem meglepő, ha azt mondjuk, minél nagyobb arányú újrahasználatra és újrahasznosításra van szükség. Mi azonban túlmegyünk ezen, azt gondoljuk, hogy a jelenlegi termelési és fogyasztási minták - korántsem csak gazdasági, hanem környezeti és szociális szempontból - fenntarthathatóbbá tételéhez újra kell gondolnunk a világ folyamatait, amelyben élünk. A jelenlegi modell lineárisnak tekinthető, amennyiben a nyersanyagkitermelést a termék előállítása, elfogyasztása, majd a hulladékká válása követi. Az általunk képviselt ún. nulla hulladék elmélet, avagy célkitűzés egyszerre jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan életmód kialakításához, ahol – a természetben zajló fenntartható körforgás mintájára – nem keletkezik végleges hulladék, mert minden, a folyamatokból kilépő anyag egy másik helyen felhasználható erőforrásként jelentkezik. A nulla hulladék jegyében úgy tervezzük a termékeket, és úgy működtetjük a folyamatokat, hogy összességében csökkenjen a hulladék mennyisége és veszélyessége. Ebben a szemléletben nem eltemetjük vagy elégetjük az erőforrásokat, hanem megőrizzük és hasznosítjuk azokat.

A Krea arra utal, hogy az újragondoláshoz kreativitásra van szükség, a dolgok újszerű meglátására. A redizájn, mint irányzat éppen ezt mutatja be kézzel fogható, könnyen értelmezhető formában.

A vállalatoknak szóló Re-Krea programunk célja kettős: a dolgozókból jól működő, környezettudatos, szociálisan érzékeny közösségeket formálunk, másfelől a vállalati szintű hulladékmegelőzést, -csökkentést, a környezettudatosabb működést igyekszünk elősegíteni. Programjaink egyszerre foglalkoznak az egyéni, a közösségi szintű és a gazdálkodói felelősség szintjeivel.

A testre szabott szolgáltatásunkat a program moduláris felépítése biztosítja, amelyek közül tetszés és igény szerint választhatják ki a megfelelő kombinációt ügyfeleink. A modulok között megtalálhatók az alapvető hulladékos ismeretek megteremtését célzó oktató, szemléletformáló elemek. A zöld dolgozói közösségek szervezésén, a különleges vállalati önkéntes programok megvalósításán túl az egyes vállalati részlegekre vonatkozó hulladékcsökkentő jó gyakorlatok kialakítása is szerepel. Vállaljuk olyan a vállalatok arculatához igazodó rendezvények teljes körű szervezését és lebonyolítását, amelyek a hulladékcsökkentést, a közösségépítést és a jótékony célokat egyaránt szolgálják.

Eszköztárunk elsősorban vállalatokra lett kifejlesztve, de az elmúlt időszakban egyre növekvő igény mutatkozik az önkormányzatok részéről, illetve más gazdálkodó szervezetek (iskolák, művelődési intézmények stb.) részéről szemléletformáló programjainkra. Gyakran biztosítjuk tömegrendezvényeken a zöld programelemet. A széles közönségnek szóló - például önkormányzati vagy egyéb nyilvános rendezvényeken - a személyes kontaktust, az interaktív játékaink nyomán elinduló egyéni beszélgetéseket, tanácsadást tartjuk a legcélravezetőbbnek. 

Az Re-krea szlogenje:Felelős gondolkodásra vállalkozók” hűen tükrözi célcsoportunk körét: a társadalmi felelősségvállalást kiemelten kezelő vállalatok, a lakossági szemléletformálás iránt elkötelezett önkormányzatok, a gyerekek környezeti nevelésével foglalkozó intézmények.

A társadalmi vállalkozásunk során mindenkor szem előtt tartjuk a Humusz Szövetség Etikai kódexében leírtakat, és erre kérjük megrendelőinket is.

A Humusz Szövetség mint civil szervezet önfenntartását elősegítő társadalmi vállalkozás for-profit szféra általi megbízása pedig a társadalmi felelősségvállalás egy újabb szintje, hiszen a megbízó választásával egy civil kezdeményezés munkáját is támogatja.

Társadalmi hatás és versenyelőny

A Re-krea  hozzájárul az erőforrások takarékosabb, hatékonyabb használatához. Munkatársai egy újfajta anyagtakarékos szemléletben dolgozhatnak, és ezt a gondolkodást haza is vihetik, tehát tevékenységünk, moduljaink multiplikátor-hatást fejtenek ki. A hulladékkal kapcsolatos megoldási sztereotípiák általában kimerülnek a szelektív hulladékgyűjtés fogalmában, amely egy „csővégi megoldás”. Mi számos olyan megoldást kínálunk, amelyben a hulladék képződésének megelőzésére fektetjük a hangsúlyt, ami mindennapi gyakorlaton, szokásokonn, döntéseken múlik.

A szolgáltatás kompetitív előnye, hogy a zöld iroda tanácsadáson túl hangsúlyos a dolgozók felé irányuló közösségépítő jelleg is. Egyszerre fókuszálunk a vállalati szintű, a vállalaton belüli közösségi szintű és az egyéni környezettudatos szemléletre. Programjaink nem csupán környezetvédelmi célokat szolgálnak, hanem jótékony célokat is a szociálisan rászorulókat segítve.

Elérhető eredmények:

A hulladék értékké válik, csökken a környezetterhelés.

A megelőzés részeként jelentkező anyagtakarékosság költségoldali megtakarítást eredményez.

A vállalat megmutatja, hogy a törekszik a gazdasági és környezetvédelmi érdekek összekapcsolására és egyensúlyban tartására.

Jó kapcsolatok kialakítása és fenntartása a nyilvánossággal.

A munkavállalók személyesen is megélik a vállalat értékeit, részesei lesznek a társadalmi felelősségvállalásnak.

A megszerzett értékek közösségi élménnyé alakulnak, ez fokozza a közösség összetartó erejét.

Erősödik a munkavállalók csapatszelleme és lelkesedése.

A munkahelyi légkör pozitív irányba fejlődik.

A vállalat javítja jó hírnevét, megítélését, hiszen bizalmat kelt az érdekelt felekben és a társadalom tagjaiban egyaránt.

Zöld üzleti hírek