Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 12 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Szelektív gyûjtés a minisztériumban

Év: 
2001
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Nagy Tamás

Készül(get)nek a hulladékos jogszabályok. Voltak már eddig is díjfizetõk (termékdíj), vannak már visszagyûjtésre és hasznosításra kötelezettek (kibocsátók), sokaknak már ajánlott a szelektív gyûjtés bevezetése (önkormányzatok), és mindenki kötelezõen résztvevõvé válik, ha azt a helyi önkormányzat elrendeli.

Mindezt, jól-rosszul, a hulladéktörvény és a most készülõ és kapcsolódó jogszabályok fogalmazzák meg, melyet egy olyan Minisztérium alkotott meg, mely ez idáig a saját portájára (épületére) nem fordított kellõ figyelmet. Sokan mondhatták így eddig, ha Ti nem csináljátok, tõlünk hogyan követelhetitek meg?

Mindez közrejátszott abban, hogy a példamutatás elve alapján a Környezetvédelmi Minisztérium Fõ utcai épületében teljes körû szelektív hulladékgyûjtés valósult meg. Az egészben talán az a legérdekesebb, hogy a program megtervezésével, majd kialakításával és fenntartásával egy társadalmi szervezetet, a HuMuSzt bízták meg. Szakmai irányítója a Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Fõosztály, az üzemeltetési oldalról pedig a Mûszaki és Ellátási Fõosztály mûködik közre.

A gyûjtés az irodaházi hulladék két legnagyobb mennyiségben termelõdõ összetevõjére, a papírra és a mûanyagra, továbbá a veszélyesnek minõsülõ hulladékok teljes körére terjed ki. A program bevezetése két lépésben történt. Elsõként a papírhulladék szelektív gyûjtése és az újrahasználatra alkalmas papír(lap)ok elkülönítése indult el az épületben dolgozó közel négyszáz ember munkahelyén. Az elõbbi céljára egy felirattal ellátott edényt, az utóbbi gyûjtése érdekében egy papírtálcát biztosítottunk.

Papírgyûjtõk az irodai környezetbe és a fénymásolók mellé kerültek, a mûanyag és veszélyes hulladék pedig szintenként egy-egy gyûjtõponton különíthetõ el. Továbbá a mûanyaggyûjtés színhelye minden (tea)konyha. A számítástechnikusok laborjába és a büfébe egyedi gyártású gyûjtõedények kerültek. Így vált teljessé a rendszer, az épületben keletkezõ összes hulladék szelektív gyûjtése.

A programban kitûnõ együttmûködõ partner az épületben dolgozó takarítócég, a Gyula Épszolg Kft. és a takarító személyzet.

A hasznosítható hulladékok ideiglenes tárolását az épület udvarán kellett megoldani, helyiséget egyedül a veszélyes hulladék tárolására tudtak biztosítani. A papír a Környezet BARÁTH Vállalkozás, a mûanyag a HOLOFON 95 Rt jóvoltából hasznosul újra, a veszélyes hulladékot pedig a Netta Kft. ártalmatlanítja.