Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A gyöngyösi hulladékégető-mű létesítéséről

Év: 
2003
Szám: 
Tavasz
Szerző: 
Életfa Környezetvédő Szövetség

Szövetségünket Gyöngyös térségi helyi szervezetei értesítették a hulladékkezeléssel kapcsolatos tervekről. Hivatalos levélben fordultunk az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséghez, igazolva szervezetünk ügyféli jogállását, és kértük a hatásvizsgálattal kapcsolatos dokumentációkat.

Információink szerint a létesítendő égetőmű  a tervek szerint  közel van a lakott területekhez, ezért kibocsátása érzékenyen érintheti a települések lakosságát. A hulladékkezelőt használó többi település érdekében a helyi lakosság jelentős kockázatot vállal, amely jelentkezik a szőlő-gyümölcs értékesítés vonatkozásában is.

Az Életfa Környezetvédő Szövetség tiltakozik a létesítés hatásai miatt, és inkább olyan tervet és hulladékgazdálkodási koncepciót üdvözölne szívesebben, amely alapvető eleme a hulladékkeletkezés megelőzés, majd különgyűjtés, és újrafelhasználás.

Az égetőmű az alapvető hulladékgazdálkodási gondokat nem oldja meg. Ellenben újabb problémák keletkeznek ( növeli a térség levegőszennyezettség-kockázatát, gazdaságosság és fűtőérték stb).

Egy komplex hulladék-kezelőmű létesítése esetén az alábbi szigorú követelményeknek kell megfelelni:

I. Az érintett lakosság kockázatát, megegyezve a környék településeivel, termelőivel ellentételezni kell.

II. Szövetségünk elengedhetetlennek tartja, hogy a megvalósítási terv tartalmazza a működtetés szigorú társadalmi kontrolljának lehetőségét, és mikéntjét, a rendszeres és független emisszió mérésekről és az esetleges határérték-túllépésekről vagy havária-szennyezésekről a hiteles köztájékoztatást.

III. Az égetőművet szereljék fel a legmodernebb biztonsági berendezéssel, amely a kibocsátási paraméterek határérték túllépése esetén haladéktalanul, automatikusan és kényszerpályásan leállítja a hulladékégetést.

IV. A tervben rögzíteni szükséges azokat a garanciákat, amelyek biztosítják, hogy a tervezett működtetési időtartamon belül nem fog bekövetkezni kapacitásnövekedés, valamint kizárják a veszélyeshulladék-égetés lehetőségét.

V. A környezeti hatástanulmány feleljen meg a jogszabályoknak és széleskörű egyeztetési folyamatban, egészüljön ki mindazokkal az adatokkal, mérési eredményekkel, amelyek hiteles képet adhatnak a várható környezetterhelésekről és kockázatokról (közlekedésből eredő hatások is, pl. utak terhelése, termelők problémái, stb).

Az Életfa Környezetvédő Szövetség vezetőségének állásfoglalása