Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Országos körkép

Év: 
2002
Szám: 
Tavasz
Szerző: 
Privigyei Csaba összeállítása

Lassan fél év telt el a kampány kezdete óta, de a KAC "f"-keretébõl még 2001 júniusában megnyert összegek egy része februárig sem érkezett meg a régióközpontokhoz. A dél-dunántúli régió ebbõl a szempontból különösen kedvezõtlen helyzetben volt . Ettõl függetlenül jelenleg kb. 150 Tájsebész-csoport mûködik szerte az országban. A legtöbb jelentkezõt a gyõri székhellyel mûködõ régióközpontban regisztráltuk: három megyébõl -- Vas, Komárom-Esztergom, Gyõr-Moson-Sopron -- összesen 33 csapat vesz részt a programban. Az õszi tapasztalatok alapján levonható az a következtetés, hogy a Tájsebészet fõként kistelepüléseken népszerû. Sem Budapestrõl, sem vidéki nagyvárosainkból nem érdeklõdtek túlzottan a Tájsebészet iránt, ezekrõl a helyekrõl csupán egy-két jelentkezõt regisztráltunk. Ez is bizonyítja, hogy a kisebb települések lakossága, a helyi közösségek sokkal inkább magukénak érzik lakókörnyezetüket, figyelemmel kísérik annak állapotát és ami a legfontosabb, tenni is hajlandóak érte. Ezzel szemben a városi lakosság gyaníthatóan leginkább a közszolgáltatókra számít. A csoportok nagy része általános iskolák osztályaiból, szakköreibõl szervezõdött, de akadnak cserkészcsapatok, középiskolák, nyugdíjas klubok, helyi civil szervezetek is. Az elmúlt idõszak nagy elõrelépésének tekintjük, hogy elkészültek a közhasznú reklámklipek, amelyeket a TV- és rádióállomások már március elejétõl sugároznak.

 

Helyi eredmények


Imázsjavító intézkedés

A gyõri régióközpont 33 jelentkezõvel tartja a kapcsolatot. A hozzájuk tartozó Vas megyében a programot lebonyolító Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontja, Mesterházyné Jánosa Magdolna vezetésével nagyon sikeres munkát végzett, aminek köszönhetõen a nyugati határvidéken 17 Tájsebész-csapat dolgozik.

A sok gonddal -- anyagiak hiánya - küzdõ baranyai-tolnai régióban 11 csapatunk van, valamennyi a felmérési szakasznál tart. Érdemes kiemelni az Egerági Környezetbarát Kör munkáját: felvették a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával, akik a tájsebészek kezdeményezését örömmel fogadták. A kedvezõre fordult idõjárás szerencsére megkönnyíti az egerágiak dolgát, akik hamarosan már konkrét eredményekrõl is be tudnak számolni! A Baranya megyei Önkormányzat területfejlesztési tanácsa a Tájsebészet program hatására megyei hulladéklerakó adatbázis létesítését határozta el, tehát komoly szándék mutatkozik a probléma államigazgatási szintû kezelésére is. Ezt bizonyítja az is, hogy a megyei fõjegyzõ körlevélben hívta fel a települési jegyzõk figyelmét a programra. Hasonló problémákkal -- forráshiány -- kell szembenézni a Zala megyei régiónak is, ahol 7 konkrét jelentkezõ mellett további 3 érdeklõdõ van. Itt a kampány tavaszi erõsítésével várható jelentõsebb elõrelépés. Veszprém megyében valamennyi csoport a felmérési szakasznál tart. A jelentkezõk a civil társadalom széles körét ölelik fel: környezetvédelmi egyesület, polgárõr egyesület, helyi érdekvédelmi kör, egyetemista közösség egyaránt részt vesz a programban.

Fejér megyében a 9 jelentkezõ között az iskolai szakkörök mellett 3 székesfehérvári civil szervezet jelentkezett. Közülük a Mányi Általános Iskola Természetbarát-szakköre a program mindhárom fázisát végigcsinálta, s a múlt év október 16-án felszámoltak néhány illegális lerakót a település határában egy egész napos megmozdulás keretében.

Pest megyében és Budapesten ezidáig 13 jelentkezõt regisztráltunk. Közülük kiemelendõ a Taksonyi Természetvédõk csapata, akik nagy lelkesedéssel láttak munkához, széles körben hirdetik a programot és igyekeznek bevonni a település lakosságát is. A fõvárosból nagyon értékes munkát végzett a XIII. kerületi (Angyalföld) Hegedûs Géza Általános Iskola csapata. Rajtuk kívül még Alsónémedibõl érkeztek fotók és adatlapok.

A hatvani régióközponthoz eddig 9 jelentkezés futott be, viszont itt is lezajlott az elsõ konkrét takarítási akció. Ecséd községben szép számmal jöttek össze a falu lakói, mintegy százötvenen: iskolások, a polgármesteri hivatal dolgozói, a nyugdíjas klub és a nõegylet tagjai. A cél a település kitakarítása volt, amibe beletartoztak a kivezetõ utak is. Az akción részt vevõ Hatvani Környezetvédõ Egyesület tagjai egy nagy táblát ajándékoztak a közösségnek "Óvd a környezetet, kérlek ne szemetelj!" felirattal. Az ecsédieken kívül már az egyik hatvani csapat (Szemétûzõk Ligája) is aktívan dolgozott, az apci Széleskõ környékén számoltak fel illegális lerakókat. Elkezdték a felmérést Zagyvaszántón és Gyöngyöshalászon is.

A dél-alföldi régió -- Túrkeve és Szeged -- csapatai ugyanúgy a felmérési szakasznál tartanak, mint az ország nagy részének versenyzõi. Kivételt képez Kalocsa, ahonnan 13 adatlap futott be. Ide tartozik az a felmérõ munka is, amelyet a szolnoki székhelyû Tisza Klub végzett el 2001 nyarán. Az önkormányzattal közös program keretében, a lakosság bevonásával feltérképezték a város illegális lerakóit, majd a tapasztalatokat tanulmányban rögzítették, s javaslataikat eljuttatták az önkormányzat felé. A két régióban összesen 22 csapat dolgozik.

A "keleti arcvonalon", a miskolci régióban találjuk a legkevesebb jelentkezõt, mindössze 3 csapat küldte vissza a jelentkezési lapot. Közülük a miskolci Zöld Sportok Clubja a helyi TV közvetítésével 2001. november 14-én elvégezte az elsõ felmérést Bükkszentlászló határában.

Hajdú-Biharban 10 csoport jelentkezett a pályázatra, amelyek zöme (általános és közép-) iskolai szervezõdés, de a jelentkezõk között volt egy nyugdíjas klub is Alsó-Józsáról. A jelentkezõk több mint fele már beküldte a lerakó-térképezés eddigi eredményeit, elsõként éppen az utóbbiak. A beérkezett adatlapokat több helyen részletes térképekkel illusztrálták, ami megkönnyíti a takarítást.

A nyíregyházi régióközponthoz eddig 5 iskolás csoport és 1 egyesület jelentkezett. A penyigeiek az iskola vöröskeresztes csoportjával és Mánd óvodásaival együtt járták be a környéket. A másik iskolás csoport, a Kocsordi Csíkosok talán eddig a leglelkesebb, legügyesebb csapat. Feladatvállalásukról tájékoztatták az iskola vezetõségét, a helyi képviselõ-testületet és a polgármestert, akit munkájuk eredményérõl rendszeresen értesítenek. Eddig három hulladéklerakót térképeztek föl Kocsord környékén, ebbõl kettõt sikerült megszüntetni önkormányzati segítséggel. A szemét helyén és a faluban több helyen is táblát helyeztek el "Nem szemétlerakó" felirattal. A gyerekek mozgósító ereje itt tényleg sikerrel járt, ugyanis a Kht. vezetõje és a jegyzõasszony egy felhívást intézett a falu lakosságához, miszerint 10.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal büntetik, aki nem az arra kijelölt helyen rakja le a szemetét. A felhívást a helyi kábeltévében két hétig sugározták. A másik akcióra már a polgármester is ellátogatott. Sajátkezûleg rajzolt térképen tüntették fel az eddig talált illegális lerakókat, melyek közül kettõ akár kézi erõvel is felszámolható lakossági hulladékot, egy viszont veszélyes hulladékot, fémeket tartalmazott. A harmadik csoport Szabolcsban, a "Kéz a kézben" Családsegítõ Egyesület, szintén lelkesen dolgozik. Tagjai a helyi óvodásoktól a nyugdíjasokig egyaránt részt vesznek a programban. Eddig öt területen térképeztek föl lerakókat, melyek felszámolására már tettek lépéseket.

A parlagfû- és szemétmentes Angyalföldért

A XIII. kerületi Hegedûs Géza Általános Iskola diákjai és tanárai az elmúlt években több sikeres, életmóddal kapcsolatos programot szerveztek. A 2001/2002-es idei tanévben többféle tevékenységi forma között szerepelt közös kirándulás, sport, egészséges táplálkozási bemutatók, s a szervezõ munkaközösség az idén gondolt szûkebb lakóhelyükre, Angyalföldre is. Az elképzelések között megtalálható a kerület parlagfû és illegális hulladéklerakó feltérképezése is. A "Tisztább életünkért" klub szeptemberben csatlakozott a Levegõ Munkacsoport parlagfû-térképezésrõl szóló felhívásához, majd a munka befejeztével (melynek során elkészítették az illegális lerakók listáját is) beneveztek a Tájsebészet kampányba is.

A konkrét munka során az osztályok között felosztották Angyalföld legnagyobb részét, s az osztályfõnököik vezetésével a diákok végigjárták a számukra kijelölt utcákat, tereket. Segítségükre volt a munkában J. Halász Judit a Levegõ Munkacsoport részérõl, aki rendelkezésükre bocsátotta az 1999-ben végzett felmérések listáját. Ez alapján jól nyomon követhetõ a változás, illetve esetünkben az állandóság. Szomorú, hogy a gyerekek a térképek alapján nagyon kevés olyan területet találtak a kerületben, amelyekrõl viszonylag rendezettek. Az összesítésben csaknem két oldalt tesz ki azon utcanevek listája, amelyekben valamilyen problémát fedeztek fel.

Tájsebésznek szegõdtünk

"Iskolánk, a Gércei Általános Iskola jelentkezett a Hulladék Munkaszövetség pályázati felhívására, amelynek célja az illegális hulladéklerakók feltérképezése, a figyelem ráirányítása ezekre a lerakókra, s végsõ soron felszámolásuk megszervezése. A pályázat fõdíja egy fából készült játszótér, amit nagyon szeretnénk megnyerni. Úgy gondoltuk, hogy elsõ lépésként a Habitat Világnaphoz kapcsolódóan figyelemfelkeltõ felvonulást szervezünk október elsején. Ennek érdekében plakátokat készítettünk, amihez papír-, mûanyag-, fémhulladékot használtunk fel. A készülõdés jó hangulatban folyt, mindenki tenni akart valamit. Hétfõn délután az iskola udvarán gyülekeztünk. Volt, aki plakátot akasztva a nyakába, volt, aki szendvicsembernek öltözve akarta felhívni a figyelmet környezetünk védelmére. Hangos sípszó, dobszó közepette vonultunk a falu fõutcáján, s közben egy általunk írt felhívó verset zengtünk: "Gyûjtsétek a szemetet, mûanyagot, elemet, ezüstpapírt, üveget, ne dobd el a szemetet! Legyen tiszta erdõ, rét, õrizd meg a szépségét!" Örültünk, hogy a házakból egyre többen sereglettek körénk. Egy-egy utcarészen megállva Tánczos Szabina 8. osztályos tanuló szónokolt környezetünk megóvásáért. Bízunk benne, hogy másfél órás felvonulásunk felnyitja azok szemét is, akik eddig nem törõdtek környezetükkel. A Tájsebészet doktorai nevében: Baranyai Edina, 8. osztály, Gérce"

Vasi Tájsebészet körút


A szerencsés megtaláló

Március 5-én dr. Mesterházyné Jánosa Magdolnával, a Szombathelyi MMIK Környezeti- és Természetvédelmi oktatóközpontjának vezetõjével több helyen végighordoztuk a Tájsebészet "véres kardját".

A tervezett megyei értékelés és díjazás kapcsán jártunk a Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalatnál és a helyi Környezetvédelmi Felügyelõségnél, továbbá sikerült tárgyalnunk egy celldömölki vállalkozói szövetség elnökével is. Konkrétan sehol sem sikerült megegyeznünk, de ígéreteket kaptunk hozzájárulásra, továbbá tanácsokkal szolgáltak.

A Környezetvédelmi Felügyelõségnél elképedve hallottuk, hogy erre a célra egy vasuk sincs, sõt kifejezetten tiltott az ilyen célú szponzorálás! Megdöbbenésünknek adtunk hangot, és megismételtük, hogy szerintünk ilyen alkalommal a KöFe-nek kutya kötelessége megjelenni és díjat átadni a kiválasztott pályázónak, nem beszélve arról, hogy emlékezetünk szerint a Tájsebészetet a KöM-mel közösen, annak támogatásával hirdettük meg. Megértettük egymás kínjáit, s azzal az ígérettel távoztunk, hogy majd valamit kitalálnak.

Az MMIK-ban társadalmi szervezetek (Megyei Nyugdíjas Szövetség, Városszépítõ Egyesület, Megyei Kertbarátok Egyesülete) és iskolák képviselõivel találkoztunk, bemutattuk a Tájsebészet pillanatnyi országos és Vas megyei helyzetét, a kilátásokat és a további lehetõségeket. Pozitív, segítõ hozzászólásokat hallgathattunk meg.

Következett a rohanás Sárvárra, ahol a helyi Ökommandó tájsebészcsapat szervezésében kampánynyitó "nagygyûlés" várt minket, szinte szó szerint, mert telt ház: a polgármester, a polgármesteri hivatal illetékesei, az önkormányzati képviselõk, a helyi társadalmi szervezetek képviselõi, a Tinódi Sebestyén Gimnázium tanárai és természetesen az Ökommandó tagjai fogadtak minket. Vígh Viktor tanár úr (az Ökommandó tanár vezetõje) stílusos elõadásban ismertette a felmérési szakaszban végzett munkát, illetve további szándékaikat. Az elhangzottak illetve a bemutatott videófelvétel nagy hatással volt a jelenlévõkre. Dr. Dénes Tibor polgármester úr elismeréssel szólt a diákok munkájáról, megköszönte azt, és a továbbiakban anyagi támogatásáról is biztosította õket. Sárváron várhatóan "nagytakarítás" lesz (az Ökommandó szerint 11 helyen, kb. 500 m3 szemét). A polgármester úr jelezte, hogy a pólót viselve személyesen is részt vesz a takarításon. A helyi televízió végig jelen volt, rövid riportot is készített velünk.


Foggal-körömmel

Hajdú-Bihar megyei fejlemények

Megyénkben 10 csoport jelentkezett a Tájsebészet kampányra és vállalta a lakókörzetében az illegális lerakók feltérképezését és a felszámolást. Többen már az õsz folyamán beindították a kampányt. Alsó-Józsán a nyugdíjas klub elsõként mérte fel a lerakókat és kezdte el a munkát a felszámolás érdekében. A Marinkai Általános Iskola lelkes csapata felmérte a környék lerakóit, és falugyûlésen számoltak be tapasztalataikról. A település döntéshozóinak bevonásával keresik a probléma megoldását. A Lilla téri Általános Iskola csapata is túl van a felderítésen.

A balmazújvárosi Bakcsó Egyesület csapata az õsz végén kapcsolódott a programba, azóta sikeresen elvégezték lakókörnyezetük felmérését.

A fennmaradó csapatok a tavaszi indulást választották. ?gy a hencidai iskolások a tél elmúltával járták be környezetüket. A felfedezett lerakókat provokatív szöveggel ellátott táblákkal jelölték meg. A lerakók felszámolása érdekében megkeresték a döntéshozókat és a potenciális segítõket. A felsoroltakon kívül még további 5 csapat (hajdúböszörményi, hajdúszoboszlói, létavértesi, tiszacsegei és egy mikepércsi) zintén a tavaszi kezdés mellett döntött.