Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 12 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ki dönt Budapest jövõjérõl?

A lakható, élhetõ, élõ városért
Év: 
2000
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Lejegyezte: Dió

A jövõ nemzedékek ombudsmanját indítványozó Védegylet nyilvános tanácskozást rendezett a fenti címmel. Neves tudományos kutatók, szociológusok, közgazdászok, jogászok, építészek vezették a pódiumbeszélgetéseket.

Megnyitójában Illés Zoltán az önkormányzatok kényszerpályájáról, elcsúszott feladatkörérõl beszélt, minek következtében a lakossági, ill. helyi érdekeket, a szakmai szempontokat - pártpolitikai állástól függetlenül -- nem veszik figyelembe, csak az anyagi oldalakat, különbözõ gazdasági érdekcsoportok érdekeit.

Azért jó hír is akad: a konferencia helyszíne, a Jókai tér és a fái egyenlõre megmenekülnek: két éves harc után sikerült elérni, hogy a Környezetvédelmi Bizottság ne adjon szakhatósági hozzájárulást a mélygarázs megépítésére. A továbbiakban az önkormányzaton keresztül kezdeményezni kell a rendezési terv megváltoztatását.

A konferencia alapján most készül a Védegylet ajánlása a fõvárosi környezet védelmében. A fenntartható fejlõdés nevében az önkormányzatok ne vállalkozói tevékenységgel foglalkozzanak, ne konkurens résztvevõi, hanem a piaci versengés ellenõrei és ösztönzõi legyenek. A nyilvánosság, a lakosság, az érintettek érdemi részvétele legyen a cél, már a tervezés kezdeteitõl. Gazdasági kérdésekben is a hosszútávú gondolkodás a racionális eljárás. Az összes ingatlan és foghíj kiárusítása, a lehetõségek elherdálása helyett legyen a cél a belvárosi területek felértékelõdése, mely a zöldterületek növekedésével, az élet minõségének megteremtésével érhetõ el.

Ekler Dezsõ találóan megjegyezte: olyan most Budapest, mint egy lakás, ahol szétesett a család, semminek nincs helye, a sarkokban tornyozódnak a kupacok, senkiföldje, már nem otthon.

Budapestnek nincs gazdája. Épp ezért fontos a participáció, továbbá a lakókörzeti, kulturális és kisebb léptékû kereskedelmi funkciók elsõbbsége. Nincs egy olyan nyugat-európai város, ahol a cityben bevásárlóközpontot engedélyeznének. Vessenek véget a közterek, parkok, játszóterek kiárusításának. A Védegylet moratóriumot kér a fõvárosi zöldterületek beépítésére, övezeti átsorolásukra, egy a természeti és kulturális értékeket figyelembevevõ rendezési terv megvalósulásáig. A városi közlekedés csak a tömegközlekedés erõs támogatásával, fejlesztésével oldható meg, a belvárosi autóforgalom gerjesztése helyett a P+R rendszer, a gyalogos és kerékpárosforgalom elsõbbsége a cél. Ne épüljön 4-es Metro, ne legyen az M0-nak északi szakasza.

A kérdés már csak az, hogyan csempésszük ezt be a politikába, a médiába. Ehhez keres utat a Védegylet. Egyrészt a lakosság aktivizálásával, elvi lehetõségeinek gyakorlatával, "hírértékû" akciókkal. Másrészt konferenciákkal, tudományos munkával, továbbiakban a mai és a jövõ nemzedék védelme címmel az ellentmondások, törvényszegések jogi útra való vezetésével. Jogászt, újságírót, civilszervezeteket, civileket, vagyis minden tenni vágyó érdeklõdõt, segítséget szívesen fogadunk! (Védegylet Bp.1035 Miklós tér 1. tel: 2500-420)