Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Felhívás az önkormányzatokhoz

a sugárzó adólétesítmények környezeti és egészségi hatásaival kapcsolatban
Év: 
1996
Szám: 
Nyár
Szerző: 
REFLEX Környezetvédõ Egyesület
Nagyobb ra vágyik?

Az új médiatörvény hatására megduplázódik a rádió- és televíziócsatornák száma; az országos mûsorszórás biztosítása érdekében a következõ másfél évben az Antenna Hungária további 68 nagyteljesítményû adóberendezés üzembeállítását tervezi. A Westel 900 és a Pannon GSM várhatóan idén biztosítja az szolgáltásának "országos lefedettségét", ami több tucat újabb mobiltelefon bázisállomás létesítését sejteti.

A sajtóban sûrûsödõ híradások jól jelzik a nem körültekintõen telepített adótornyok (vevõ-átjátszók) okozta városkép- és tájvédelmi problémákat. Ezek nagy része arra vezethetõ vissza, hogy az üzemeltetõ adótornyát az önkormányzat ill. a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül, vagy éppen tiltásuk ellenére telepített (mint pl. Kisvárdán a Matáv Rt., vagy a Westel a gyöngyösi Sár- hegyen).* , **

Egyesületünk tiltakozik a jogszabályok kijátszására, az utólagos fennmaradási engedélyek "kikényszerítésére" irányuló telepítési szándékok ellen. A beruházók által folytatott ilyenfajta gyakorlatot jogbiztonsági szempontból aggályosnak és demoralizálónak tartjuk.

Felhívjuk továbbá az érintett hatóságok figyelmét arra, hogy a sugárzó adóberendezések létesítése nem csupán müszaki- tájvédelmi korlátokat vet fel; az üzemeltetés által keltett elektromágneses sugárzás (illetve az indukált nagyfrekvenciás feszültség) miatt az adó környékén különbözõ mértékü élõvilág- és egészségkárosodással lehet számolni.

A telepítést ill. üzembehelyezést engedélyezõ hatóságok sajnos gyakran mellõzik az illetékes ÁNTSZ szakhatósági bevonását. Teszik ezt annak ellenére, hogy a beruházó nem dokumentálja a térség jelenlegi elektromágneses térerõsség- terhelését, ill. nem bizonyítja az MSZ 16260-86 sz. szabványban foglalt határértékek betarthatóságát.

A hazai és külföldi szakirodalom egyre többet foglalkozik az elektromágneses sugaraknak az emberi szervezetre gyakorolt termikus és atermikus hatásaival (elektroszmog). A jelenlegi müszaki szabvány megállapításánál csupán a rövidtávon jelentkezõ (letagadhatatlan) termikus jelenségekre voltak figyelemmel (testhõmérséklet emelkedése, alvás- és szívritmuszavarok, fejfájás).

A belterületen emelt, ill. épületekre telepített adó közelében lakó, dolgozó állampolgároknál azonban - az õket folyamatosan érõ terhelés miatt- reálisan számolni kell a sugárzás atermikus (a sejtekre és enzimekre, vérképzõ- és hormonszervekre, idegrendszerre gyakorolt) hatásaival is.*** Különösen veszélyeztetettek a legyengült immunrendszerû betegek és idõsek, a nõk és gyermekek, a terhes kismamák valamint a szívritmus-szabályzót használók.

Az elektroszmog élettani hatásain jelenleg sokrétû vita folyik az egész világon. Ma már nemcsak az bizonyított, hogy a nemionizáló sugárzás beavatkozik az élõ szervezet müködésébe, de az egyes egészségkárosító hatásokat is valószinüsítették (éppen ez az oka annak, hogy a sugárzó létesítmények telepítését Nyugat-Európában sokszor már eleve lakott területen kívülre, attól minimális 1,5 km-es védõtávolsággal tervezik).

A jelenlegi -tudományosan vitatott- helyzetben szakmailag megalapozatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk az adótornyok (és erõsítõk) lakóterületen történõ telepítésének jelenlegi gyakorlatát. A megelõzés elvének szem elõtt tartásával megítélésünk szerint megalapozott döntés csak akkor és arra a térségre vonatkoztatva hozható, ha és ahol az üzemeltetõ elõzetesen bizonyítja, hogy az érintett hatásterületen hosszû távot figyelembe véve is kizárt az állampolgárok egészségkárosodása.

Kérjük, hogy a hatóságok az engedélyezés során a fentiek figyelembevételével járjanak el, a szükséges méréseket utólag végeztessék el. Határértéktúllépés esetén illetve az engedély nélkül elhelyezett sugárzó létesítményeknél rendeljék el a lebontást. Az ismeretlen nagyságrendû, hatásaiban kiszámíthatatlan sugárzás okozta esetleges egészségkárosodások késõbb értékcsökkenési illetve kártérítési perek sokaságához vezethet.

* az 1992. évi LXXII. tv. 28. § (2) bekezdése értelmében a távközlés érdekében emelendõ új magasépítmény létesítéséhez a települési önkormányzat (!) elõzetes hozzájárulása szükséges.

** természetvédelmi területen létesítendõ rádió- és televízióadó (távközlési is) a 152/1995. (XII.12.) Korm. sz. rendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles.

*** sejtkárosodás? magzatkárosodás? agydaganat? vérrák (leukémia)? hormonzavarok? A lehetséges egészségkárosító hatásokat lásd: Dr. A.Varga: Elektrosmog c könyvében.