Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hírek

Év: 
2001
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Pencz Levente

Budapest

A fõváros hulladékszigetek felállításával kívánja gyorsítani a szelektív gyûjtést. A tervek szerint jövõ tavaszra száz forgalmas csomópontban állítanak fel színes konténereket, melyek papírt, mûanyag palackokat és fóliákat, színes és fehér üveget, valamint aludobozokat fogadnának. Ha a Városháza nem kap állami támogatást a programhoz, akkor a szigetek telepítése másfél-két évet is csúszhat. Egyébként még õsszel két újabb, "hagyományos" hulladékudvart adnak át, az egyiket Csepelen, a másikat Rákospalotán.

Nagytétény

Az állam autópályát kíván átvezetni a hétszázezer tonna veszélyes hulladékkal szennyezett nagytétényi Metallochemia telepén. Ma már biztos, hogy az eredeti határidõ, azaz 2002. végéig nem ártalmatlanítják a nehézfémet tartalmazó kohósalakot. Az autópályatervek miatt szükség lehet az ártalmatlanítás módszerének módosítására. A jogutód Metalloglobusnak egyébként május 31-ig kellett volna a felszámolási terveket elkészíteni. A cég szerint az a késedelem oka, hogy kevés volt az idõ a vizsgálatokra, ezért az õsz folyamán nyújtják be a papírokat a hatóságnak.

Szigetszentmiklós

A Csepel Autógyár területére június 5-én ismeretlen tettesek behatoltak, több hordót kiborogattak és elvittek. A talajba rendkívül veszélyes anyagok, nehézfémek kerültek. Három héttel késõbb befejezõdött a veszélyeshulladék-tároló helyén a hordók összegyûjtése, tartalmuk szerinti elkülönítése és biztonságos elhelyezése. A Környezetvédelmi Minisztérium az azonnali beavatkozás költségét a kárelhárítási keretbõl finanszírozta. A probléma megnyugtató megoldása azonban -- az 1700 tonna, 11 ezer hordóban tárolt veszélyes hulladék elszállítása -- mintegy háromszázmillió forintba kerülne, amelyre a felszámolónak nincs fedezete.

Szigethalom

Jelentõs mennyiségû veszélyes hulladéknak minõsülõ aszfalttörmeléket találtak Szigethalmon a HÉV pályája melletti sitt- és földkupacban. Szigetszentmiklós után Szigethalmon is nagy mennyiségû, illegálisan lerakott aszfalttörmeléket talált a hatósági bejárás során a környezetvédelmi felügyelõség. A település önkormányzata rendõrségi feljelentést tett.

Taksony

Két környezetvédelmi felügyelõség is vizsgálja a korábban Taksonyban és szeptember elején Kunszentmiklóson kirobbant környezetszennyezési ügyeket, amelyek a már bezárt taksonyi szeméttelep mellett mûködõ Biofeld Kft-hez kötõdnek. Az ottani mérõkutakból hónapokkal ezelõtt vett vízminták veszélyes hulladékok, rákkeltõ anyagok jelenlétét mutatták ki, azonban azóta sem történt semmi, a lakosság pedig egyre jobban fél. Taksonyban vizsgálatot végez a Pest Megyei Fõügyészség ismeretlen tettes ellen, ugyanis a kutakat idegenek "mérgezték meg", s a cég feljelentést tett. A Biofeld Kft. környezetvédelmi felülvizsgálatára küldött jelentés ellen a hatóság formai és tartalmi kifogást emelt, s a céget átdolgozásra kötelezte szeptember 30.-ai határidõvel. Az Országgyûlés környezetvédelmi bizottságának elnöke büntetõjogi felelõsségre vonást sürget.

Újpest

A Váci út mellett, a sûrûn beépített lakóövezet szélén található egykori Táncsics Bõrgyár üzemi területén évek óta a szabad ég alatt tárolják azt a környezetkárosító, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíziszap-hulladékot, amely a bõrgyártási technológia végtermékeként maradt vissza. A bíróság által kijelölt felszámolóbiztos mindeddig csak az eladható berendezések értékesítésével foglalkozott, az évek óta bolygatatlan veszélyes hulladék tetején pedig lassacskán egy kisebb erdõ nõ ki a földbõl. Illés Zoltán, az Országgyûlés környezetvédelmi bizottságának elnöke úgy véli, sürgõsen módosítani kell a magánosításról és a felszámolási eljárásról szóló törvényeket.

Rákospalota

A tervek szerint a jövõ év elsõ felében kezdõdhet meg a budapesti szemétégetõ régóta halogatott rekonstrukciója. A kormány és a fõváros csaknem öt éve aláírt megállapodásának megfelelõen közösen állják a füstgáztisztító és a mûszaki felújítás több milliárd forintos költségét. A nemzetközi tender elbírálását követõen várhatóan 2002. elsõ negyedévében kezdõdhetnek a munkák. Nem csupán új füstgáztisztító berendezést szerelnek be, ugyanis a rekonstrukció kiterjed a kazán- és az irányítási rendszer teljes felújítására is. Vajda Pál fõpolgármester-helyettes elmondta, hogyha a hitelezõ bankkal hamarosan megegyeznek, tavasszal lezárulhat a kivitelezõi pályázat. Az építkezés májusban kezdõdik, és 2004. elejére elkészülhet a füstgázmosó és a kazánok felújítása.

Üröm <>A Környezetvédelmi Minisztérium finanszírozza az ürömi gázmasszából kifolyó, ciánnal szennyezett víz szivattyúzását és elszállítását. A Legfelsõbb Bíróság határozata mentesítette a Fõvárosi Gázmûveket a kárenyhítés finanszírozása alól. A tárca most a privatizációs szerzõdés felülvizsgálatát kezdeményezi. A veszélyes hulladéknak tehát továbbra sincs gazdája, így azt sem lehet még tudni, hogy a gázmasszát kinek a kötelessége elszállítani. A környezetszennyezés megszüntetése többmilliárd forintba kerül.

Soroksár

Nagy valószínûséggel veszélyes hulladék került a talajba a soroksári Péterimajor területén. A környezetvédelmi hatóság augusztus végén felfüggesztette a veszélyesnek minõsülõ szennyvíziszap lerakását, amellyel három cég is foglalkozott. A szennyezés mértékét egyelõre nem lehet pontosan megállapítani, mert a cégek az anyagokat egy régebben szemétlerakónak használt területen tárolják. A társaságok kilencven napot kaptak arra, hogy a területet körbekerítsék, figyelõkutakat telepítsenek és megfelelõen leszigeteljék.

Országos kataszterJúnius végére készült el a hazai veszélyeshulladék-lerakókat, illetve -égetõket tartalmazó országos regiszter. A környezetvédelmi felügyelõségek összesen negyvenhárom, a környezetet veszélyeztetõ hulladéklerakót, illetve hulladékégetõt találtak. A jelentés alapján tizenhárom veszélyeshulladék-lerakó környezetvédelmi felülvizsgálatát rendelték el. A felügyelõségek a vétkezõket a szennyezés ártalmatlanítására kötelezték, illetve bírságot szabtak ki, ugyanakkor jó néhány esetben az államra hárul a mentesítés, mert a lerakókat üzemeltetõ cégek idõközben megszûntek.