Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Megint új miniszter

Év: 
2000
Szám: 
Tél

Pepó Pál botrányos tevékenysége után öt hónapig sokkal békésebb idõszak köszöntött be a környezetvédelem irányításában. Ligetvári Ferencet elfogadta a környezetvédõ mozgalom, de erõsen beletenyerelt egyes kisgazda körök érdekeibe. A Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) háza táján "túlzásba vitte a rendcsinálást" (lehet ilyet?!), ezért távoznia kellett. Az új miniszter, Turi-Kovács Béla, alapvetõen szimpatikusan lépett fel, azóta a HuMuSz-vezérkart személyesen is fogadta. Várjuk a további vizsgálatot, de még jobban a szakmai munkát!

Idén a harmadik

Turi-Kovács Béla
 

Ligetvári Ferenc fellépésével egyvalami alapvetõen változott: a hangulat. A minisztérium alkalmazottai felszabadultabban tevékenykedtek, nem kellett heti jelentést írniuk saját munkájukról, nem gyógypedagógai és pszichiátriai problémák foglalkoztatták õket. Alapvetõen megváltozott a minisztérium és a környezetvédõ mozgalom kapcsolata. Sikerült szakembereket visszahozni a tárcához. Kemény Attila is újból pozíciót vállalt, aminek szakmai körökben mindenki örül, hiszen nagy közigazgatási gyakorlattal rendelkezõ, hiteles figura.

A legnagyobb buli a KGI körül zajlott. Ligetvárinak a miniszteri székébe került az, hogy engedte a KGI átvilágítását és vezetõinek leváltását. Mujzer János, az intézet ideiglenes vezetõje különösen nagy kárt okozó több százmilliós sikkasztás és hûtlen kezelés gyanújával eljárást kezdeményezett. Mint ismeretes, a KGI számára egy egykori püspöki palotát béreltek ki 10 évre évi 100 millió forintért. 500 milliót herdáltak el indokolatlan luxusra, kamu-megbízásokra, lakomákra (libériás inasok, szarvasgomba, stb.). "Az egymilliárdból még talán vissza tudnék szerezni 800 milliót, (...) de hát nem hagyják", mondta Mujzer, majd így fakadt ki: "Hát, kérem, ez egy bohóctréfa, ez a magyar államigazgatás bohóctréfája, ami itt történik!"

Autodafé a KÖM-ben
Autodafé a KÖM-ben

Neki is fel kellett állnia, mert fellázadtak ellene a kisgazdák. Turi-Kovács Béla (akibõl azóta miniszter lett) pl. elfogadhatatlannak tartotta, hogy az intézetben többeket kisgazdaérzelmû politikai meggyõzõdése miatt ért sérelem. Gordos Dénes KGI fõig. h-t, aki egyébként énektanár, kántor és rendszerszervezõ (elõzõ számainkban bõven taglaltuk "szakmai" tevékenységét), a miniszter elmozdította beosztásából, betegállományba vonult, felmondólevelét nem vette át, fizetését továbbra is kapja és állami pénzen mobiltelefonál. Betegállománya dacára igen aktív, nagy szerepe lehet Ligetvári kifúrásában.

Ligetvári Ferenc Orbán Viktor számára nagyon is megfelelt, hiszen széles körben elfogadott szakember, aki azért könnyen megbékélt a költségvetési megszorításokkal, a minisztérium kormányon belüli gyenge pozíciójával. Miközben a kormányfõ a kamerák elõtt kajánul vigyorogva nyilatkozott (ld. még: csigavér), "fidesz-közeli" berkekbõl tudni lehetett, hogy a kisgazdabotrányok miatt már nagyon zabos volt.

 

Erõs kéz

 

A zöld szervezetek (a HuMuSz is) fel voltak/vannak háborodva az egész eljárás miatt, nem feltétlenül Ligetváriért vagy Turi-Kovács ellen haragszanak, de elegük van a politikai kavarásokból és abból, hogy ebben a ciklusban szakmai munkát még nemigen lehetett kicsikarni a tárcától. A kormányfõ Ligetvári menesztésével a korrupciót szentesítette, szemet hunyt afelett, hogy "vállalkozói körök" hordják szét a környezetvédelemre fordítandó pénzeket: az EU beruházási támogatásait, a KAC-ba keservesen begyûjtött termékdíj-forintokat. A fentiek miatt látványos tüntetést tartottunk a Parlament elõtt (lásd a mellékelt képeket).

Pepó után legfõbb ideje volt, hogy a környezetvédelem intézményrendszerét enyves helyett erõs kezek vegyék kezelésbe. Erre Ligetvári Ferenc és csapata sokak szerint alkalmasnak tûnt. Utódja, Turi-Kovács Béla is alkalmasnak látszik, pláne, hogy politikai támogatás van mögötte. Õ két évig a parlament Környezetvédelmi Bizottságának alelnökeként tevékenykedett, és tisztában van a feladattal. Karakán ember, a szerteszét húzó kisgazdák között a kiegyensúlyozottság szobra.

 

Szakmailag

 

Nem csoda hát, hogy eddig nem sikerült szakmai kérdésekkel foglalkozni. A KöM a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási rendeleteibõl készítget párat: a települési hulladékok gyûjtésérõl, elhelyezésérõl, a közszolgáltató (hulladékbegyûjtõ) cég kiválasztásának szabályairól, a közszolgáltatásért járó normatív támogatás szabályairól. Külön kormányrendeletet dolgoztak ki a hulladék-díj megállapításáról, amit 2001. elején szeretnének kihirdetni. A tárcaközi egyeztetés némelyiknél már zajlik, de ez is jócskán késik, hiszen a január 1-vel hatályba lépõ hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási rendeletek híján fabatkát sem ér. A szakfõosztály számára állítólag se Karácsony, se Szilveszter, a jogalkotás terén január 31-ig be kell hozni az uniós lemaradást. Félünk, hogy nem fog menni, csak nehogy a nagy rohanásban pont a társadalmi egyeztetés maradjon el!

Tisztogatunk vagy fosztogatunk? Környezetvédelem vagy korrupció?
Ez a kérdés, válasszatok!

Elfogadták a kétéves költségvetést, és bizony a környezetvédelem a következõ két évre nem kapott annyi forrást, mint 2000-re. A KöM költségvetési keretét hat százalékkal csökkentették, ez az egyetlen tárca, amelynek nominálértékben is kevesebb lesz a pénze. Mi szégyelljük magunkat.

 

Látogatás a miniszternél

 

Komoly gesztusként értékeljük, hogy Turi-Kovács úr meghívott minket egy szakmai beszélgetésre. "Nyugodt és konstruktív" légkörben zajlott, ahogy mondani szokás, de tényleg. Szó volt környezeti nevelési programjainkról, a hulladékos jogalkotás aktuális kérdéseirõl, a KAC-átalakítás legfontosabb szempontjairól. Vázoltuk Tájsebészetprogramunk eddigi tapasztalatait, és felkértük arra, hogy legyen a kampány védnöke, amit a miniszter úr meggyõzõdéssel el is vállalt. Egy interpellációt készült megválaszolni a parlamentben, ehhez is kikérte a véleményünket. Hál' Isten, politikáról egy szó sem esett, hátha ezután el lehet felejteni az elmúlt két év összes nyûgjét!