Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hol a begyûjtött hulladék?

Szelektív gyûjtési kórkép
Év: 
1998
Szám: 
Tavasz
Szerző: 
Nagy Tamás

 

A Hulladék Munkaszövetség ez úton kéri a lakosság és egyéb szervek segítségét szelektív gyûjtésbõl származó vegykódoboz és fehér, illetve színes üveg hulladékok tartózkodási helyének felkutatásában. Ismertetõ jelek, az elõbbi egy kupacolt, esetleg bálázott, vélhetõen más papírral enyhén szennyezett, utóbbi kettõ áttetszõ, illetve zöld, barna és egyéb színû, ha rálépnek recseg-ropog. Utolsó ismert tartózkodási helyük a Gyõr melletti kertészet telepe, ahonnan ismeretlen helyre távoztak.

Az elõzõ KukaBúvárban szelektív gyûjtésekkel foglalkozó melléklet, valamint "gyõri álkísérlet" címmel jelent meg írás a nyugat-magyarországi városban folyó programról. A cikk -- többek között -- azt fejtegette, hogy a csomagoló ipar által támogatott szelektív gyûjtés hulladéka feldolgozásra kerül-e.

Nyomozásunkat segítette, hogy a gyûjtés két szervezõje, a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft., valamint az Öko-Pannon Kht., látványos programot szervezett március 17-én, melynek keretében a meghívottak, elkísérhették a szelektíven gyûjtött hulladékokat a gyûjtõkonténerektõl az elõkészítésig. A kiindulópont egy ABC elõtt volt, amely egyike volt a gyûjtés keretében öt helyre kitett konténerszigeteknek. A négy edény -- papír, mûanyag, fehér és színes üveg -- egy emelõjármûvel platóra, majd elszállításra került. Ezt a mûveletet általában helyszíni edényürítéssel illik elvégezni, mert ez esetben nem járhat pórul az éppen hulladékot odacipelõ környezettudatos polgár. Nos, miután fölpakolták a konténereket, a városon átszállítva a konvoj -- élen a teherutó -- a várostól nyugati irányban található virágkertészet telepére értünk. Ott a hulladékok 4-5 m3-es szedett-vedett konténerekbe kerültek. A kiöntött hulladékok feltûnõen egynemûek voltak, csak a színes üveges tartalmát szennyezte egy-két üdítõs flakon. Az ember elgondolkozhat, hogy az a pár röplap neveli a résztvevõket ilyen fegyelmezett gyûjtésre, vagy netán elõre válogatott, majd visszatöltött hulladék ismételt ürítését látom. Az utóválogatás ezen a szinten már-már feleslegessé válik, nyilván ezzel magyarázható a válogatáshoz és elõkezeléshez szükséges berendezések hiánya. Csak egy papírbálázó árválkodott a sebtiben összetákolt válogató üzemben.

A HuMuSz-t azonban a begyûjtött mennységek és azok további sorsa érdekli igazán. Ami a mennyiségeket illeti, az legfeljebb térfogatban mérhetõ, mert a telepen egyetlen mérleget sem lehetett találni. Sõt a bemutató kedvéért megrendezett hulladékátadás is mérés hiányában történt. Na ja, hazánkban már az is nagyszerû, hogy sikerült valakit találni, aki ingyen átveszi a mûanyagot. A papírhulladékok edényében gyûjtött hullámkarton és vegyes papír sorsa is még aránylag megnyugtató rendezõdhet (hasznosítás) a környéken ismert átvevõk tükrében, azonban a fehér de kiváltképp a színes üveg, valamit a társított csomagolóanyagok további sorsa merõ talány.

Azonban nem csak mi írunk az országban folyó hulladékos programokról. A gyõri gyûjtésrõl, igaz, egy kicsit más nézõpontból, egy csomagolóeszköz gyártó cég lapja is beszámolt. Az ÖKO & ECO (by Tetra Pack) cikke a hulladékok sorsáról is -- utóbb kiderült részben tévesen -- tudósít. E szerint az üveghulladék Orosházára. a papír kombidobozostul a Dunapackhoz kerül, a mûanyagon három cég is osztozik. Ezeken a nyomokon elindulva megtudtam, hogy Orosházára közvetlenül nem kerül Gyõrbõl anyag. A kizárólag tiszta fehérüveg átvételével foglalkozó gyár képviselõje továbbá valószínûtlennek tartja a jelenlegi szállítási költségek és alacsony átvételi árak mellett, hogy egy beszállítón keresztül 300 km-rõl jöjjön lakossági gyûjtésbõl származó hulladék.