Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 10 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bemutatkoznak a Nulla Hulladék Hálózat tagjai

Év: 
2010
Szám: 
Tavasz

Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület (ITKE)

Egyesületünk Fejér megyében, Iszkaszentgyörgy településen tevékenykedik, melyet 2003 őszén alapított, a környezetvédelem iránt elkötelezett pár lelkes személy. 2008 óta az egyesület a közhasznú szervezetként működik.

Küldetésünk: elsősorban Iszkaszentgyörgy természeti értékeinek megőrzése, környezetének és az egészséges életfeltételeknek a védelme. Ezzel összhangban a lakosság figyelmének felhívása a tudatos és felelősségteljes életvitelre, különös tekintettel a szűkebb környezet, a lakóhely természetes értékeinek megóvására. Főbb céljaink: a falu egyik legfőbb értékének számító kastély és környezetének szebbé tétele, példamutatás, helyi fiatalok környezettudatos gondolkodásának kialakítása, egészséges életmódra való törekvés propagálása, a különböző helyi rendezvények lebonyolításának segítése, helyi civil szervezetekkel és az önkormányzattal jó kapcsolat ápolása, lehetőségeinkhez képest környezetvédelmi érdekképviselet felvállalása. További célunk, szebbé, lakhatóbbá tenni a falut, minden értelemben.

5 éve veszünk részt a Gaja Környezetvédő Egyesület Tájsebészet akciójában. Kezdeményezésünkre szelektív hulladékgyűjtő-szigetet telepítettek a faluba. Az egyesület működése, kis település lévén (2000 lakos) sok területen realizálódik. Programjaink java része minden korosztálynak szól. Munkánkkal segítjük a helyi Zöld Ovit és az Öko iskolánkat. Nyári napközis táborokat szervezünk a céljaink elérése érdekében. Fontos a különböző témájú előadások, beszélgetések, vetítések, közös túrázások szervezése.

A Nulla Hulladék Hálózatnak megalakulása óta tagjai vagyunk, annak eszméjét, céljait propagáljuk falunkban, részint a hálózat háttéranyagainak helyi terjesztésével szórólapok formájában, részint az iskolás és óvodás korú gyerekek olyan irányú nevelésével különböző előadásainkon, hogy az egész hulladék probléma ill. annak kezelése már a hulladékok megtermelésével kezdődik. Így azt próbáljuk feléjük közvetíteni, hogy hogyan ne is termeljünk egyáltalán hulladékot vagy minél kevesebbet, és a már megtermelt hulladékot hogyan tudjuk minél jobban újrahasznosítani, újrafelhasználni. Egyesületünk ifjúsági tagozatának, az Iszkalandos fiatalok által rendezett nyári nemzetközi cseretábornak a környezetvédelem lesz a fő témája, amin belül a hulladékhasznosítás és feldolgozás is egy-egy kiemelt résztéma lesz.

 

Nagy Andrea

egyesületi elnök

 

Okányi Település-szépítők Egyesülete

 

Az egyesületet 12 fő alapította, közhasznú szervezetként 2000. június óta működik. Fő céljai közt Okány község természeti, épített környezetének védelme, környezeti állapotának javítása, a településkép előnyös alakításában való részvétel, és a lakosság mozgósítása szerepel. Az egyesület taglétszáma jelenleg 27 fő, a vezetőség három tagú.

 

A célok eléréséhez az egyesület részt vesz a különböző környezetvédelmi és településszépítő akciók lebonyolításában, értékelésében. Emellett különböző javaslatokat dolgoz ki, részt vesz a helyi környezetvédelmi, építési hagyományok megőrzésében.

Az egyesület együttműködik a települési önkormányzattal és minden olyan helyi és térségi szervezettel, amelynek a tevékenysége közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik az egyesület céljaihoz, tevékenységi köréhez. Tagja a szeghalmi székhelyű Civil Szövetségnek, a Sarkadi Kistérségi Civil Fórumnak, alapítóként csatlakozott a szeghalmi Körös-Sárréti LEADER közösséghez.

 

Az egyesület részéről kiemelésre méltó kezdeményezés a temetők rendezése, játszóterek kialakítása, közterületi parkosítások, köztéri ártézi kút díszkútként történő helyreállításában közreműködés, évenkénti parlagfű gyűjtési akció szervezése, virágos községért mozgalom elindítása.

Évente ismétlődő programjaink frissítése és bővítése érdekében 2009 évben csatlakoztunk a

Nulla Hulladék Hálózathoz.

Programjaikat helyben is népszerűsítettük, többek között a Kuka Diéta versenyre szóló felhívást tartalmazó szórólapok szétosztásával. Részt vettünk a Körösök Völgye Látogató központban megrendezésre kerülő Zöld Konferencia rendezvényen is, ahol megismerhettük az országos Nulla Hulladék Programot.

Bízunk benne, hogy a támogatásként kapott, SZJA 1 % gyűjtéséhez kapott kampányeszközök- és ötletek eredményt fognak hozni egyesületünknek is.

 

Kónya Mária

Egyesületi elnök