Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nyílt levél az égetőmű francia igazgatójának

Év: 
2004
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Szendi Gábor, Dávid Anna

Az alábbi levelet – petíció gyanánt – a tüntetésen adták át a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület és az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület elnökei az Onyx Magyarország Kft-nek.

Tisztelt Yves Thalier Úr!

Alulírott civil szervezetek, sok ezer dorogi, esztergomi, tokodaltárói polgár képviseletében tiltakozunk az önök tulajdonában lévõ dorogi veszélyes hulladékégetõ mû felelõtlen, a környezetet és a környék lakosságának egészségét veszélyeztetõ mûködtetése ellen. Kérjük a tulajdonost, vizsgálja felül a vezetés szakmai rátermettségét, mert a környék lakossága bizalmatlan, és félelemben él az egészségüket veszélyeztetõ gyakori üzemzavarok során elõforduló toxikus kibocsátások miatt.

Az üzem mûködésének bizonytalanságát jelzik az évente megismétlõdõ jelentõsebb üzemi balesetek. A korábbi években kiderült környezetkárosításokhoz képest is elképesztõ volt a legutóbbi, a Dunát is elérõ, 50 ezer ember ivóvízét szolgáltató vízbázist elszennyezõ baleset körülményei. Felfoghatatlan az a technológiai, környezetbiztonsági nemtörõdömség, ami a július 30-i katasztrofális következményû esemény kapcsán kiderült. Az üzem területérõl közvetlenül kivezetett, a mérgezõ anyag kijutását lehetõvé tevõ illegális esõvíz csatorna ténye büntetõjogi felelõsségre vonást is indokolttá tesz.

Megdöbbentõ volt az üzem vezetõjének az eltussolásra törekvõ hozzáállása is a havária kiderülésekor. Kérjük Önöket, értékeljék át környezetbiztonsági szemléletüket, annak mûszaki és humán hátterét, szervezeti megoldását.

Magyarország éppúgy tagja az Európai Uniónak, mint Franciaország, nálunk is érvényesíteni kell a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok betartását.

Amennyiben nem cserélik le az üzem vezetését és teszik meg önként a mûszaki és szervezeti intézkedéséket az ilyen környezeti katasztrófának minõsíthetõ események jövõbeli elõfordulása megelõzése céljából, azzal elismerik saját felelõtlenségüket, hogy profitérdekbõl hajlandók más emberek egészségét életét kockáztatni, és továbbra is fenntartják a bizalmatlanságot a környék lakosai részérõl.

Szendi Gábor – Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
Dávid Anna – Dorogi Környezetvédelmi Egyesület