Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Elindult a kampány

Év: 
2001
Szám: 
Ősz

Augusztus végén-szeptember elején valamennyi régióközpontban elindult a munka. Megjelentettük és postáztuk a Tájsebészet Hírlevél harmadik számát (amely tartalmazta a versenykiírást és a jelentkezési lapot), elkészültek a segédanyagok és az iskolaév kezdetére országos szinten kiírtuk a pályázatot, tehát teljes gõzzel beindult a kampány.


A kiírás szerint a versenybe bármikor be lehet kapcsolódni, csak a beküldési határidõkre (a régióközpontokba 2002. május 5-ig kell beérkeznie a pályázatoknak, míg az országos eredményhirdetés idõpontja június 5.-e) kell figyelnie a résztvevõknek.

Budapest

Augusztus 29.-én, a Pólus Center melletti illegális hulladéklerakó szomszédságában rendeztük meg a Tájsebészet kampány országos megnyitó sajtótájékoztatóját. A média jelentõs érdeklõdést mutatott a program iránt, ami annak is köszönhetõ, hogy azon részt vett Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter is, mint a Tájsebészet kampány fõvédnöke. A sajtótájékoztatón beszámoltunk a kampány elindulásáról, magáról a pályázati kiírásról, terveinkrõl, valamint demonstratív jelleggel részben felszámoltuk a Szilas-patak mentén található illegális hulladéklerakót is.

Hatvan

A Hatvani Környezetvédõ Egyesület a nyár eleji sajtótájékoztató után az õsszel nem tartott újabbat, hanem a megyei és helyi médiáknak egyszerûen kiküldtük postán az anyagot.

Megjelenésrõl most nem tudunk beszámolni, a nyár elején a megyei Hírlap meg a Hatvani városi lap (Hatvani Hírek) megjelentette, más médiákról nem tudunk, mert nem jutottak el hozzánk helyi lapok. Viszont a Hatvani Zöld Hírekben benne van, ezt a város vonzáskörében terjesztjük.

A rádiókkal jobban állunk, június elején a Kossuth rádió adott egy pár perces riportot, valamint többen is hallották a Tájsebészetrõl készült anyagunkat a helyi rádiókban is. Ezen kívül a miskolci rádió még nyár elején, a Magyar Katolikus Rádió pedig szeptember 18-án készített egy-egy riportot. Személyesen is "kampányoltunk", meglátogattunk több (legalább tíz) környékbeli iskolát ahol tanároknak és diákoknak is beszámoltunk a Tájsebészet elindulásáról. Tud róla a hatvani városi diákönkormányzat, bemutattuk a honlapunkat (www.tajsebeszet.hatvani.hu), az azon kiírt pályázatokat. Helyi pályázatokat is kiírtunk az országos mellett, amelyeket még bõvítünk is. Több iskolás csoport ígérte a programban való részvételt, eddig több jelentkezési lap kérelem érkezett és egy jelentkezési lap már vissza is jött egy faluszépítõ egyesülettõl.

Egyébként a személyes kapcsolatok mellett Heves és Nógrád megye minden iskolájába, az önkormányzatokhoz, mûvelõdési házakhoz, társadalmi szervezetekhez is kiküldtük a Tájsebészet pályázati felhívását - mégpedig két alkalommal: "ismétlés a jó reklám alapja" jelszóval. Másodjára már a jelentkezési lapot is.

Megszerkesztettünk egy személyesebb hangú levelet, amelyben a vállalkozókat, vállalatokat, önkormányzatokat kérjük, hogy segítsék azokat, akik hozzájuk fordulnak, és ezt a jelentkezõknek, érdeklõdõknek mellékeljük is.

Nyíregyháza

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régióközpontban külön sajtótájékoztatót nem szervezett az E-Misszió Egyesület. Készítettünk egy sajtóanyagot, amit szétküldtünk a megyei médiák számára.

Ezen kívül egy rádióbeszélgetést szenteltünk a témának, ami a Magyar Rádió nyíregyházi stúdiójában hangzott el. Az általunk kiküldött sajtóanyagból több újságcikk is készült.

A felhívást és a megyei díjazásról szóló anyagot 350 iskolának ( jó néhány iskola már a kiküldés elõtt jelentkezett!), a megyei civil szervezeteknek, és teleházaknak küldtük ki. Levélben kerestük meg megyénk 220 önkormányzatát is, amelyben felhívjuk a figyelmet a Tájsebészet program elindulására, s azt kérjük, hogy segítsék a csapatok munkáját.

Kerekes Zsuzsa és Tömöri László
E-misszió Egyesület
[email protected]

Székesfehérvár

A Gaja Egyesület augusztus 29.-én tartotta sajtótájékoztatóját a Fejér megyei régióban. A Civil Szervezetek Házában meghirdetett rendezvényen a helyi televízió (Fehérvár TV) és megyei napilap (Fejér Megyei Hírlap) személyesen képviseltette magát, míg a helyi Vörösmarty Rádió telefoninterjút kért a regionális kampányszervezõtõl, Gárdonyi Lászlótól. A sajtótájékoztatón részt vett a SZÉKOM (a helyi kommunális szolgáltató) képviselõje is, és ígéretet tett arra, hogy a közszolgáltató -- lehetõségeihez mérten -- támogatni fogja a kezdeményezést. A sajtótájékoztatót követõ napokban készült egy rövid. figyelemfelhívó dokumentumfilm is, amelyet 16 helyi kábeltelevízió vetített le.

Gaja Környezetvédõ Egyesület
[email protected]

Túrkeve

Annak ellenére, hogy kommunikációs lehetõségeink nem mûködtek, azért foglalkoztunk mi is a kérdéssel. Sajnos nálunk a sajtótájékoztató nem sikerült túlságosan jól, ellenben két helyi kábel tévés adás lement, egy lapban foglalkoztak a kérdéssel, most egy újabb is követi az elõzõ lapot.

Szétküldözgettük a 3. körlevelet, és mi is sokszorosítottuk a pályázati kiírást, amit most átszerkesztve is népszerûsíteni akarunk (keveselve az ösztönzõ jutalmakat) kiegészítve regionális díjakkal, illetve olyan anyagokkal, amit minden pályázó kapna. Folyamatban van honlapunk bõvítése is. A felhívás és versenykiírás terjesztésében eddig fõképpen a személyes ismertségek segítenek az iskolákkal kapcsolatban, de azért a program folyamatosan javuló érdeklõdéssel indul. Plusz elemként kitaláltunk egy "nagyon buli" programrész csak a horgászok "ellen", amit jövõre a Víz Világnapján (március 22) akarunk megvalósítani a Tájsebészethez csatlakozva.

Sallai Róbert Benedek, Nimfea Egyesület
[email protected]

Miskolc

Szeptember 5.-én Miskolcon is lezajlott a régió-sajtótájékoztató a Civil Ház klubhelyiségében

A kampány megnyitójához hulladéklerakós fotók és nagyméretû Tájsebészet logo szolgáltak a kulisszaként. Demeter Zoltán, mint a Zöld Akció Egyesület képviselõje röviden bemutatta a hazai és a megyei hulladékhelyzetet, kampány elõzményeit. Ezt követõen Apró Gergely programfelelõs ismertette részletesen a Tájsebészet kampányt a média képviselõinek (eljött az MTV és a Magyar Rádió Regionális Szerkesztõsége, a két megyei napilap és a Miskolci TV).

A sajtótájékoztatón részt vettek diákok is - mint potenciális pályázók -, s elmondták véleményüket az illegális lerakókról és a programmal kapcsolatos elvárásaikat (vannak!). Ezt riportok, fotózások követték, illetve mindenki kapott egy csomagot (Hírlevél, sajtóanyag, matrica). Azon médiák, amelyek nem vettek részt a sajtótájékoztatón (kereskedelmi rádiók és nagy példányszámú, ingyenes regionális bulvárlapok (Tipp), utólag megküldtük a sajtóanyagot. A megyei média vidéki székhelyû képviselõinek (helyi tv-k) is megküldtük a tájékoztató anyagot egy kísérõlevél társaságában.

A megye kommunális szolgáltatói szintén utólag jutnak tájékozató anyaghoz és személyesen is felkérjük õket a várható részvételre.

Zöld Akció Egyesület
[email protected]

Tájsebészet Hajdú-Biharban

A kampány már a nyár folyamán beindult nálunk. A hírleveleket címlistáink alapján postáztuk a megyében (iskolák, önkormányzatok, civil szervezetek stb.). Ezen kívül segítségünkre volt több regionális és megyei elektronikus hírlevél szerkesztõje is, akik hírt adtak a kezdeményezésrõl. A tulajdonképpeni nagy lökést itt is az jelentette (mint gondolom máshol is), hogy a Tájsebészet pályázati kiírása megjelentek különbözõ orgánumokban. Ezek után, - bár egyenlõre még nem nagy vehemenciával - megkezdõdött az érdeklõdés a program felõl. A sajtótájékoztató is lendített valamin, mivel a megyei médiumokban (helyi rádiók, helyi újságok, megyei napilap) több cikk is megjelent a kampányról. Ehhez kapcsolódóan egy debreceni civil szervezettel közösen szeptember közepén külön megmozdulást szervezünk, mivel a megye erõteljesen Debrecen központú és nagy hírveréssel tovább lehet növelni az érdeklõdést. Érdekes megemlíteni, hogy az érdeklõdõ szervezõdések között a gyerekcsoportokon kívül nyugdíjasklub ("Nem csak a húszéveseké a szemét!") is van!

Molnár Attila, HITVK
[email protected]

Szeged

Régiónkban a Tájsebészet beharangozására már júniusban tartottunk egy sajtótájékoztatót, akkor a Környezetvédelmi Világnap rendezvényei kapcsán. Most sem hagytuk magára a programot a sajtótájékoztatón, az egyesület szervezésében megrendezésre kerülõ további négy környezetvédelmi akció szolgáltatta a körítést a "szövetségi" program számára. A média számára kiküldött tájékoztató anyag és a pályázati felhívás igazán felcsigázta az érdeklõdést, féltucatnyi televízió és rádióállomás jelent meg a tájékoztatón. Az írott sajtó csupán néhány fõvel képviseltette magát, õk inkább azt kérték, a részletes információkat írásos formában postázzuk ki számukra. A jelenlévõk fõként a kormányzati szerepvállalás mértéke és a program célközönsége iránt érdeklõdtek, mind a helyi, mind a regionális orgánumok képviseletében.

Bojtos Ferenc, CSEMETE
[email protected]

Gyõr-Szombathely

Dr. Mesterháziné Jánosa Magdolnának a szombathelyi MMIK Környezett és Természetvédelmi Oktató Központ vezetõjének köszönhetõen remek körülmények között, a helyi környezetvédelmi témahét fõ eseményeként rendeztük meg a Tájsebészet kampány Vas megyei sajtótájékoztatóját. Az eseményen a társadalmi szervezetek és iskolák képviselõi mellett megjelentek a meghívott önkormányzati és hivatali képviselõk is (városi, megyei ÁNTSZ, városi és megyei önkormányzat, polgármesteri hivatal, városgazdálkodási vállalat, közterület fenntartó vállalat, rendõrség). A fórum helyszínén körülbelül négy nézetméteres, színes Tájsebészet logót állítottunk ki, e mellett kisebb kiállítást rögtönözünk a KukaBúvár cikkeibõl, posztereibõl, továbbá a Tájsebészet versenyfelhívásának nagyított változatát is közzétettük.

Bevezetõként a kb. 50-60 megjelent vendégnek levetítettük a HuMuSz által készített "Szemét egy film"-et, ami jó gondolatébresztõnek bizonyult. Majd a Tájsebészet kampány és verseny lényegét ismertettük mintegy tizenöt percben. A "hivatali" hozzászólók kivétel nélkül segítõkészen (a pályázóknak szakmai, tárgyi, anyagi segítséget ígérve) nyilatkoztak meg. Az iskolák és a társadalmi szervezetek képviselõi több hasznos észrevételt, javaslatot tettek. Tehát jó fogadtatásra talált a Tájsebészet eszméje. A nap folyamán nyilatkoztunk a megyei rádiónak, a helyi TV-nek illetve a megyei napilapban (Vas népe) várhatóan nagyobb anyag jelenik majd meg.

Tehát a megnyitó nagy durranás volt, s reméljük a továbbiakban terjed-gerjed-erjed a Tájsebészet Vas megyében is.

Szûcs Gábor
Reflex Környezetvédõ Egyesület
[email protected]

Veszprém

Szeptember 14-én mi is megtartottuk azt a sajtótájékoztatót, mellyel hivatalosan is elkezdõdött a Tájsebészet program Veszprém megyében. Az újságírókon és a TV-seken kívül a Veszprémi Kommunális Rt. is elfogadta meghívásunkat. Az azóta megjelent újságcikkek hatására máris vannak jelentkezõk, de a tapasztalatok szerint ez a program nagyon újszerû az embereknek és egy kicsit sokáig tart, mire megértik. A Tájsebészetet igyekszünk integrálni a többi rendezvényünkbe, így legkorábban az Autómentes Napon hallhatnak róla az oda kilátogatók.

Mátyás Mónika, Csalán Egyesület
[email protected]


összeállította:
Privigyei Csaba

RÉGIÓKÖZPONTOK

 

megye régióközpont telefon email
Bács-Kinkun, Csongrád CSEMETE Egyesület 62/424-392 [email protected]
Szabolcs-Szatmár-Bereg E-MISSZIÓ Egyesület 42/423-818 [email protected]
Fejér GAJA Egyesület 22/503-428 [email protected]
Veszprém Csalán Egyesület 88/578-390 [email protected]
Hajdú-Bihar Ifjúsági Természetvédõ Kör 52/280-038 [email protected]
Heves, Nógrád Környezetvédelmi Egyesület 37/340-516 [email protected]
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés Nimfea Egyesület 56/361-505 [email protected]
Zala, Somogy Öko Régió Alapítvány 92/348-778 [email protected]
Baranya, Tolna Pécsi Zöld Kör 72/215-103 mailto:[email protected]
Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom REFLEX Egyesület 96/316-192 [email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén Zöld Akció Egyesület 46/508-699 [email protected]
Budapest, Pest megye Kampányiroda 1/386-2648 mailto:[email protected]