Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Teljes tilalmat a szesz- és dohányreklámokra!

Év: 
1996
Szám: 
Tavasz
Szerző: 
20 szervezet

Dúl a harc a reklámtörvény frontján. A heteken belül a Kormány, és valamikor tavasszal az Országgyûlés elé kerülõ tervezetben több változat fog szerepelni különbözõ szigorszintekkel. A mindenféle lobbiknak sikerült benyomniuk a saját teljesen liberális változatukat, mi pedig megírtuk az alábbi levelünket.

[a Kormány összes tagja részére]

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Alulírott társadalmi szervezetek a következõ hozzászólást tesszük a készülõ reklámtörvényhez:

A dohányipari termékek és szeszesitalok reklámozásának szabályozásával kapcsolatban az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium illetve az Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott tervezetben az A, B és C változatot kérjük a következõ javaslatunkkal (egy À0ª változattal) kiegészíteni:

 

- A dohányipari termékek és a szeszesitalok teljes körû reklámozási tilalma, beleértve a sajtótermékeket, a rádió és a televízió mûsorait, a nemzetközi - illetõleg nemzetközi televízióláncon közvetített - rendezvényeket, külföldi idegennyelvû kiadványokat és a dohányterméket illetve szeszesitalt jogszerûen árusító üzletben történõ reklámozást is.

 

 

Indoklás:

 

1. A teljeskörû reklámtilalmat indokolja az ország lakosságának kétségbeejtõ egészségi állapota, az ijesztõ halálozási és megbetegedési statisztikák, a népesség fogyatkozása (az alkoholfogyasztásra visszavezethetõ okok miatt mintegy 15 ezer, a dohányzás következtében közel 40 ezer ember hal meg évente Magyarországon). Ezeket a jelenségeket a tilalom kedvezõ irányba befolyásolná.

2. Úgy gondoljuk, hogy a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban érzékelhetõ folyamatok mind abba az irányba mutatnak, hogy a dohánytermékek és szeszesitalok reklámozása fokozatosan egyre komolyabb tiltás alá esik, országunk tehát elébe mehetne ennek az áramlatnak, és már most bevezethetné a néhány éven belül várhatóan amúgy is elrendelendõ teljes körû reklámozási tilalmat ezekre a fogyasztási cikkekre. Ez az intézkedés a jövõben jótékony hatással lehetne hazánk arculatára, nemzetközi megítélésére is.

3. További elõnye egy ilyen szabályozásnak, hogy a reklámozók nem tudják kijátszani (ahogy eddig tették); a teljesen egyértelmû tiltás nem ad lehetõséget semmiféle félreértelmezésre, visszaélésre. A À0ª változat mellett tehát nemcsak egészségvédelmi, de jogbiztonsági okok is szólnak, hiszen csak az általános tilalmat kimondó szabályozás garantálhatja a jogalkotói akarat érvényesülését.
Szervezeteink évek óta minden törvényes eszközt megragadva harcolnak a dohány- és alkoholtermékek (szerintünk egyértelmûen tiltott) hirdetései ellen, és elkeseredetten tapasztalják a jogalkalmazók hozzáállását (az önkormányzatok és a fogyasztóvédelmi hatóságok általában nem gyakorolják jogosítványaikat, amennyiben mégis fellépnek a tiltott reklámok ellen, intézkedésük a törvények szabta korlátok miatt gyakorlatilag hatástalan; a Versenyhivatal évek óta nem folytat le eljárást, a bíróságok 1993 óta nem hoznak döntést az eléjük került ügyekben). Amennyiben az állam maga sem tud (vagy nem akar?) érvényt szerezni az általa hozott hatályos jogi rendelkezéseknek, akkor milyen alapon vár el önkéntes jogkövetést az állampolgáraitól?

4. Egy alkohol- és dohányreklámot megengedõ szabályozás óhatatlanul azt az érzést erõsítené meg az állampolgárokban és a különbözõ érdekcsoportokban, hogy hatályos rendelkezések nyílt bojkottálásával, tömeges semmibevételével, gazdasági zsarolással bármilyen jogszabály megváltoztatását ki lehet kényszeríteni. Fõleg ott, ahol az ember értéke sokadrendû kérdéssé vált.

5. A dohány- és szeszesitalreklám tilalommal a kormány bebizonyíthatná, hogy valóban szociálisan érzékeny, figyel az állampolgárok egészségi állapotára és nem kiszolgáltatott báb különbözõ gazdasági, kereskedelmi érdekcsoportok kezében. Elkeserítõnek tartjuk, hogy a reklámtilalom megszegésével megjelenõ dohánytermék- és szeszesital-reklámok egyértelmûen elsõsorban a fiatalokat veszik célba. Véleményünk szerint a kormány kötelessége, hogy védje az ifjúságot az ilyen befolyásoktól, ne tegye kiszolgáltatottá a felnövekvõ nemzedéket ezeknek a reklámoknak, amik a szenvedélybetegségek káros hatásairól igyekeznek mélyen hallgatni. (Magyarországon a középiskolás diákok körében a dohányosok aránya: 35%, míg az alkoholt rendszeresen fogyasztóké: 10%!)

Kérjük, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. Trv. 20. illetve 27. ¹-a alapján javaslatunkat dolgozzák be a kormány valamint a parlament részére készülõ elõterjesztésbe. A megtett intézkedésekrõl a fenti címre írásban szíves tájékoztatást kérünk.