Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kibicnek KUSS!

Év: 
1996
Szám: 
Nyár
Szerző: 
Dr. Kalas

Ki tudja miért, a Kormány egy teljesen új versenytörvény- javaslatot terjesztett a Parlament elé (a jogászok szerint a jelenlegi Vtv. az egyik legsikeresebb törvényünk). Na, de van ugyebár a jogharmonizáció - igazodunk az EU-hoz. Lehet, hogy a fejlett EU-országokban tényleg így néz ki a versenytörvény, csakhogy ott emellett a fogyasztóvédelemnek erõs hatósági és társadalmi háttere van, ott ismerik a verseny(reklám)etikát is. És ellentétben velünk vannak fogyasztóvédelmi és reklámtörvényeik is.

Új Versenytörvény - tervezet

Az új Vtv. tervezet társadalmi egyeztetése esmételten egy nagy nulla volt. Haha, még mit nem! Még a végén elõre belepofáznánk. Ettõl függetlenül írtam egy körlevelet és felhívtam a T. parlamenti jogalkotók figyelmét felhívni a tervezet néhány szakmai hiányosságára.

A törvényt elõkészítõ Gazdasági Versenyhivatalnak valószínûleg tele van a hócipõje, hogy mindenféle csóró állampolgár meg társadalmi szervezet izgatja õt a beadványaival. Kellõen útál minket nyilván az is, akit odacitálunk (a Coca, a Pepsi, a PKL, a Samsung, a DCM stb.). Pedig eljárásainkat mi a fogyasztók védelmében, közérdekbõl indítjuk (és az állam teszi zsebre a milliós birságokat). Szóval az új Vtv. az állampolgároktól és a társadalmi szervezetektõl el akarja venni az eljárás megindításának lehetõségét (az ügyféli jogosultságot). Kérlek Titeket, hogy a mellékelt tiltakozó levelet adjátok gyorsan postára:

 

"Tisztelt Cím!"

 

A T.Parlament elé T/1967. számon, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról (Vtv.) szóló törvényjavaslattal kapcsolatban az alábbi jelzéssel élünk:

A tervezet a fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos (III. fejezetben foglalt) eljárásokban -az eddigiekkel ellentétben- nem ismeri el az állampolgárok ill. érdekképviseleti szervezeteik ügyfélképességét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy - ellentétben az EU szabályozásával - Magyarországon jelenleg nincs és belátható idõn belül nem is lesz fogyasztóvédelmi törvény. Ebben a helyzetben visszalépésnek tartjuk és tiltakozunk az ellen, hogy az új Vtv. szerint a fogyasztók és fogyasztóvédelmi szervezetek csupán "bejelentési jogosultságot" kapnak /69.§ (1) bek./. Tiltakozunk az ellen, hogy a vizsgálat kezdeményezését a GVH határozat helyett "értesítés"-sel tagadhassa meg, kizárva ezzel a jogorvoslatot /Indoklás a 69.§-hoz/.

Javasoljuk, hogy az eljárások megindítására továbbra is az érdekelt fél legyen jogosult, az ezzel kapcsolatos a jelenlegi (Vtv. 33.§-ában foglalt) szabályozás változatlan átvételével. Javaslatunk elfogadása esetén kérjük a III. fejezet alapján fellépõ kérelmezõt terhelõ méltányos eljárási díj meghatározását is.

 

Indoklás:

 

A környezetvédelmi társadalmi szervezetként szakmai ténykedésünk elsõsorban a Vtv. fogyasztóvédelmi rendelkezéseihez kapcsolódik (ismeretterjesztés illetve érdekvédelmi feladatok ellátása az ökológiai fogyasztóvédelem ill. a megelõzõ egészségvédelem területén). Munkánk hatékonyságát nagyban növeli és kiemelkedõ garanciális jelentõséggel bír az a tény, hogy a Vtv. értelmében a Gazdasági Versenyhivatalnál közérdekbõl eljárást indíthatunk és az eljárásban ügyfélként vehetünk részt.

A fogyasztók érdekképviseletét ellátva szervezeteink már több "fogyasztóvédelmi" eljárást kezdeményeztek: elsõsorban a "környezetbarát", "környezetkímélõ" jelzõk ill. "bio" elõtagok versenyjogi értelmezésének kialakítása, az azokkal való visszaélések megakadályozása érdekében.

Érthetetlen, hogy miközben új környezetvédelmi törvény a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban automatikusan ügyfélképességet biztosít a szakmai társadalmi szervezeteknek, addig az új Vtv. tervezet megtagadja ezt, állampolgártól és érdekképviseletétõl egyaránt.

Az új Vtv. tervezetében foglalt szabályozást elfogadhatatlannak tartjuk - a jelenlegi ügyfélképesség megtartását alapvetõ (garanciális) jelentõséggel bír. Hangsúlyozzuk, hogy fogyasztóvédelmi törvény hiányában csak ez szolgálhatná a prevenciót és jelenthetne garanciát a fogyasztók hatékony védelmére. ....., 1996.május Tisztelettel: stb.

Muszáj erõteljesebben fellépni, ha nem akarjuk majd tehetetlenül végigszenvedni, hogy a reklám végképp elszemtelenedjen. Mert akkor aztán megjelennek majd a hirdetésekben az olyan arcpirító képtelenségek mint az "ökotank" meg "bio taposóakna". A "környezetbarát politikus"-ról már nem is szólva... dr. Kalas