Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Állásfoglalás a hulladékgazdálkodásról

Miskolc, Környezetvédõk Országos Találkozója
Év: 
1996
Szám: 
Nyár

A mozgalom a fentiek miatt az alábbiakat követeli:

Hordók

1995. legfontosabb eseménye az egyes hulladékképzõ termékek környezetvédelmi termékdíjának bevezetésérõl szóló törvény megszületése és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos gondok válságosra fordulása volt (szemétdíj ügyek, lerakók katasztrofális minõségi mutatói, betelésük, illegális lerakás tömegessé válása stb.).

A törvényt megkésettnek, tartalmában kijátszhatónak, a hulladékhelyzetre hatástalannak látjuk. A KTM törvényalkotó képviselõit ma már nem a mozgalom, hanem, a közvéleményt továbbra is eredményesen megtévesztõ, a gyenge jogszabályt kilobbizó ipari érdekcsoportok állítják pellengérre.

A települési hulladékok területén kialakult katasztrofális helyzetben az állami és többségükben az önkormányzati hivatalok is a kivárás taktikájára rendezkedtek be a hulladék-megelõzés, termék-újrahasználat és a szelektív gyûjtõ- és újrahasznosító rendszerek bevezetésének mellõzésével. Egyidejûleg a KTM mindent megtesz, hogy a mozgalom képviselõit távol tartsa a tervek szerint 1998.-ban életbe lépõ hulladékgazdálkodási törvény kidolgozásától. Véleményünk szerint e halogatás, kivárás a pazarló ipari struktúra konzerválását és égetõmûvek építését célozza.

1. A lakossági hulladék-megelõzés területén jogi úton kell biztosítani egyes hulladékképzõ termékek és csomagolások kereskedelmi forgalmának korlátozását, illetve egyes esetekben teljes betiltását ( pl. fém italos dobozok, PVC-alapú fogyasztási cikk csomagolások), a csomagolóeszközök (pl. jelenleg vissza nem váltható mûanyagflakonok), elektronikai cikkek (számítógépek, nyomtatók, másolók, festéktáraik, televíziók, videók stb.), hûtõberendezések, akkumulátorok kötelezõ visszaváltását és szervezett ártalmatlanítását.

2. Biztosítani kell a betétdíjas termékforgalmazás újraélesztését és jelentõs kiszélesítését, a betétdíjas termékek (pl. akkumulátorok, elemek, festéktárak) és újrahasználati csomagolások (pl. betétdíjas üvegek) kötelezõ választékban tartását.

3. Követeljük az azonnali és hatékony forrásháttérrel rendelkezõ kormányzati és önkormányzati intézkedéseket a hasznosítható hulladékok kisközösségi szelektív gyûjtésének megszervezését; az ezzel kapcsolatos lakossági tudatformálás és a hiányzó hasznosító rendszerek (pl. szervesnél komposzttelepek) kialakítását.

4. Követeljük a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok kiterjesztését a települési szilárd és folyékony veszélyes hulladékokra.

5. Szükségesnek tartjuk a települési szilárd hulladék mérésének megoldását a kibocsátás helyén és ennek révén a kibocsátással arányos díjfizetés bevezetését.

6. Végezetül intézkedéseket sürgetünk az illegális szemételhelyezés szigorú szankcionálására, valamint az illegális lerakóhelyek, a természeti területeket elborító szemét eltávolításához szükséges források megteremtésére.