Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 13 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az üveghegy tetején

Év: 
1995
Szám: 
Nyár
Szerző: 
Béla és Csizi

A történet még az év elején kezdôdött, amikor fejünkbe vettük, hogy megpróbálunk lépéseket tenni kicsiny városunkban az üveghelyzet megoldása érdekében. Szentendrén ugyanis -- mint ahogy mindenütt az országban -- szűnôben a betétes üvegek visszaváltása.

Az önkormányzat, belátva a helyzet tarthatatlanságát, telket és üzlethelységet ajánlott fel a gond felszámolása érdekében, sôt némi anyagi támogatást is kilátásba helyezett. Nekünk (a Szalamandra Egyesületnek) már csak a kereskedelemmel kellett felvennünk a kapcsolatot. Keresgéltünk a tömérdek cég között, mígnem az Ökoszolgálat segítségével rátaláltunk a Bring Back Göngyölegforgalmazó és Kereskedelmi Kft-re. Elsô nekifutásra írásos információkat igyekeztünk szerezni, melyekbôl a következô derült ki: a cég a fôváros területén több helyen is (pl. II. Ostrom u., XIV. Kántorné sétány, XX. Pázsitos sétány) üzemeltet átvevôhelyeket, amelyek a betétdíj alatt 1-4 Ft-tal veszik át az üveget, és elfogadnak néhány nem betétdíjas típust is.

Az információgyűjtést személyes kapcsolatfelvétel követte, amikoris ellátogattunk a Nagy Lajos király útja 108. alatti központjukba, ahol Antalóczi Tamás igazgató úr fogadott bennünket. A különben kellemes hangulatú beszélgetés során kiderült, hogy Antalóczi úr teljesen zöldnek néz minket. Felvázoltuk az ingyenes üzlethelység és a város anyagi támogatásának lehetôségét. Az üzemeltetéssel kapcsolatban két alternativ megoldás merült fel, az egyik, hogy egyesületünk oldja meg a begyűjtést, a Bring Back csak átveszi és elszállítja a göngyöleget. A másik megoldás -- ahogy minden bp-i egységük működik -- az, hogy az üveget saját munkaerôvel működtetett, komoly pénzért bérelt visszaváltó helységekbôl szállítják tovább. Ezekre áll az 1-4 Ft-tal kevesebb átvételi ár. Nyilvánvaló volt, hogy az elsô megoldás a Bring Back számára kedvezôbb, hiszen nem kell alkalmazottat és bérleti díjat fizetnie, így reméltük, hogy a 10-20 km-rel megnövekedett szállítási távolság ellenére az igazgató úr kedvezôbb átvételi árakat fog felajánlani. Nem így történt. Antalóczi úr a kedvezôbb üzemeltetési feltételekrôl nem, csak a hatalmas távolságról vett tudomást (szerinte Bp-Szentendre oda-vissza 80-100 km), így bevezetett árainknál 0,5-1 Ft-tal kedvezôtlenebb ajánlattal állt elô.

A céget a környezetbarát színben feltüntetni vágyó fônök elôtt -- úgy tűnt -- valójában csakis a gyors meggazdagodás reménye lebeg: hogyan lehet egy helyrôl háromszoros hasznot bekaszírozni. Hát röviden ennyi... Apropó nem tud valaki egy korrekt céget javasolni nekünk?