Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

ÖKOHANTA

Év: 
1995
Szám: 
Nyár
Szerző: 
Dr. Kalas György

A Versenytanács alapvető jelentőségű határozata a Combibloc ellen

Fogyasztóvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír a Versenytanács Vj-251/1994/24 sz. határozata. Az eljárást a PKL Hungaria Kft. ellen indítottuk, aki a -- gyümölcslevekkel kapcsolatos -- reklámjában a "combibloc" italosdobozát "környezetbarát csomagolás"-ként népszerűsítette. Beadványunkban ezt sérelmeztük, hiszen -- a Tetra Pak dobozokhoz hasonlóan -- itt olyan többrétegből összesajtolt csomagolásról (vegykódobozról) van szó, amelyik egyszeri használat után a szemétbe kerül.

A Versenytanács kérelmünket alaposnak találta és megállapította, hogy a PKL a "combibloc" csomagolás "környezetre gyakorolt hatás vonatkozásában reklámjaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas állítást tett." A hatóság a gyártó védekezését -- többek között, hogy a "környezetbarát" definíciót csupán véletlenül alkalmazta -- nem fogadta el és ellene 100.000 Ft bírságot szabott ki.

Az ügy szempontjából azonban számunkra nagyobb jelentőséggel bírnak a határozat alábbi -- a jövőre nézve mérvadó -- iránymutatásai:

"A környezetbarát kifejezés többletjelentést közvetít a potenciális fogyasztók felé azon termékekhez képest, melyeknek reklámanyaga ilyen tartalmú általános fogalmat nem tartalmaz... Így a környezet kimélésére fokozottan érzékeny fogyasztói csoportok fogyasztói döntésének befolyásolására alkalmas a környezeti hatással kapcsolatban tett pozitív kijelentés. Az ésszerűen eljáró fogyasztó az adott reklámból azt az üzenetet kapja, hogy amennyiben a reklámozott gyümölcslé mellett dönt, egyben környezetkímélő, tehát hasznos tevékenységet is kifejt. Ezen tény az eljárás alá vonti (PKL) magatartást alkalmassá teszi a környezeti hatásokra érzékeny fogyasztó döntésének befolyásolására, mégpedig olyan körülmények között, amikor is ezen fogyasztó a közlés valóságtartalmát nem képes ellenőrizni."

"Az a körülmény, hogy ténylegesen nőtt-e az eljárás alá vont vállalkozó (PKL) forgalma a reklámkampány következtében, a versenyjogi megítélés szempontjából nem releváns, mert a jogsértés megállapításához elegendő, ha magatartása alkalmas a fogyasztók megtévesztésére."

"Nem fogadta el a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozó (PKL) azon védekezését, miszerint a jogellenesség megállapíthatóságának hiányát eredményezi az, hogy a környezetbarát, vagy környezet kímélő kifejezést jogszabály Magyarországon nem definiálja, mivel jelen ügyben az eljárás alá vont vállalkozó piacon kifejtett reklámozó magatartásáról kellett dönteni, mellyel kapcsolatban az 1990. évi LXXXVI. tv. támaszt követelményeket..."

"Nem osztja a Versenytanács azt az álláspontot sem, hogy valamely termék megalapozottan nyilvánítható az azt forgalmazó vállalkozó által környezetbarátnak az esetben, ha bármely vonatkozásban (relatíve) a csomagolóanyag kedvezőbb helyzetet teremt a környezetnek és a fogyasztónak." (eredeti kiemelések)

"...piaci körülmények között a nyereség orientált vállalkozók csak olyan állításokat fogalmazhatnak meg reklámtevékenységük során, melyek kellően megalapozott ismereteken alapulnak, azokat alapos tudományos vizsgálatok támasztják alá,... Az eljárás alá vont vállalkozó (PKL) által hivatkozott német intézet által készített tanulmány a fentiek igazolására nem alkalmas".

 

Mivel az említett esetben a Versenytanács a német Fraunhoffer-Intézet tanulmányára utal, ajáljuk ezt a megállapítást Zádor Erika (Környezetvédelem) ill. Dinah Köhler (Tetra Pak) figyelmébe. Tartsanak talán egy kis pihenőt, hisz nincs nap, hogy a bedobozolt környezetvédelem jegyében meg ne lobogtatnák valamerre a fenti szakvéleményt...