Iskolánk elnevezése meg fog változni a pályázat benyújtásáig. A régi vagy új nevén szerepeljen az intézmény?

Ha a benyújtási határidőig megtörténik a névváltozás, akkor az új nevet kell szerepeltetni az űrlapon. A pályázati anyagon szereplő névnek egyeznie kell az alapító okiratban szereplővel. Valamennyi benyújtott dokumentáción azonos elnevezésnek kell szerepelnie. Bármilyen hosszú is az intézmény neve, annak valamennyi elemét szerepeltetni kell. Amennyiben a pályázat benyújtását követően, de a kiértesítés előtt változik az intézmény neve, kérjük, e-mailben jelezze ezt az OFI pályázatban illetékes munkatársai felé (elérhetőségük a mindenkori érvényes címpályázat kiírásában megtalálható), csatolva az alapító okirat másolatát.