Hírek téma szerint

Amikor a környezetvédelem hulladékos vonatkozásairól beszélünk, többnyire a szelektív hulladékgyűjtés jut az emberek eszébe. Holott ennél jóval többről van szó. Mind a hazai, mind az EU-s szabályozás elvi szinten a megelőzést tartja a legfontosabbnak. A hulladékpiramis alapja lenne az, hogy ne is keletkezzen végleges hulladék, hogy az anyag- és energiafelhasználásunk fenntartható szinten maradjon. Ezt követi az újrahasználat, majd az újrahasznosítás, végül az elkerülhetetlenül keletkező végleges hulladék ártalmatlanítása, égetése, lerakása. Hogy a gyakorlat mit mutat, miről szólnak a hírek a hulladék-fronton, az alábbi tematikus hírgyűjtemény tartalmazza:
2005. február 24.

Szupertitkos szerzõdéseket kötne több iskolával egy cég, amely egészséges életmód-program címén mobilkommunikációs, informatikai és divathirdetéseket akar becsempészni az oktatási intézményekbe. A cég hirdetõtáblákat helyezne el, amiért az iskolák egy fillért sem kapnának, sõt nekik kellene fizetni, ha egy diák megrongál egy plakátot. Az Oktatási Minisztérium szerint törvénysértõ lenne, ha mobilt vagy számítógépet reklámoznának.

2005. február 23.

A fõvárosi önkormányzat városüzemeltetési bizottsága nem tudja tovább tolerálni, hogy a szakbizottság nem tudja megtárgyalni a nagy horderejû beruházásokat, mivel nem terjesztik az anyagokat a testület elé. Úgy döntöttek, hogy átdolgozás után kerüljön a Fõvárosi Közgyûlés elé az önkormányzat idei hulladékgazdálkodási terve.

2005. február 23.

"Amerikában óránként két és fél millió mûanyag palackot dobnak el. Ennyi pillepalack egymás mellé rakva háromhetente elérne egészen a Holdig." Ez lehet az amerikai változata a mi Égig érõ paszulyunknak...

2005. február 23.

A HVG híre szerint a "fejlett" országok lakói évente hat-hét kilogramm élelmiszer-adalékot fogyasztanak el. Legalább van dolga az egészségügynek is...

2005. február 22.
A tokiói Biodegradable Plastics Society, több mint kétszáz vállalatot képviselõ szakmai szervezet számításai szerint 300-350 jenbe kerül növényi alapanyagokból elõállítani egy kilogramm mûanyagot, ami két-háromszorosa a petrokémiai eljárással gyártható mûanyagok elõállítási költségének. A kereslet ennek ellenére is növekszik.
2005. február 22.
Tóth Gábor új könyvében a következõ kérdésekre is választ keres: Kik állnak a génrablás mögött? Mit okoznak az idegen DNS molekulák? Hogyan befolyásolhatjuk a génháború kimenetelét?
Mindezt közérthetõ módon tárgyalja a "fogyasztók" számára íródott kötet.
2005. február 22.
A Vadvirág Egyesület 2005. február 26.-án megrendezi az elsõ Nemzetközi környezetvédõ bálját a Baranya Megyei Közgyûlés Dísztermében (7622 Pécs, Papnövelde u. 5.). Az egész napos rendezvényre meghívjuk a szakterület munkatársait, aktivistáit, velük közösen áttekintjük a 2004-ben Baranya Megyében végzett környezetvédelmi tevékenységet.
2005. február 21.
Ne csak kémiai doktorátussal lehessen megérteni az élelmiszerek öszszetételét! - figyelmeztetett nemrég Markosz Kiprianu fogyasztóvédelmi EU-biztos. Nem lehet minden fogyasztó egyben táplálkozási szakértõ is. A címkék értelmezéséhez az is kell, hogy a fogyasztók megkapják a saját étrendjük kialakításához elengedhetetlen ismereteket - magyarázza Herczog. - Ezt nem az üzletek polcain, a palackok, dobozok, zacskók oldalán olvasható apró betûkbõl lehet megtanulni, hanem az iskolákban kell tanítani, tájékoztatási kampányok során kell terjeszteni. Mindenkinek csak hasznára válik, ha sikerül viszszaszorítani a táplálkozási okokra viszszavezethetõ tömeges egészségügyi problémákat és azok költségeit.
2005. február 21.

Hargitai Miklós cikkébõl megtudhatjuk, hogy 2005. június 30-ig kértünk és kaptunk mentességet a veszélyeshulladék-égetõkre vonatkozó környezetvédelmi elõírások teljesítése alól. Ezeknek több esetben sem tudunk megfelelni, így a veszélyeshulladék-égetõk 70%-át, a szilárd és folyékony komponensû hulladék égetésére alkalmas mûvek 50%-át kell várhatóan júliustól bezárni.
A szaktárca szerint júliustól is lesz elegendõ kapacitás az országban képzõdõ veszélyes hulladék megsemmisítésére.

2005. február 21.

A Kálmán Imre utcában sétálva a Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület galériájának utcai frontra tekintõ ablakába bepillantva nem mindennapi látvány fogad, menstruációs tamponok és betétek hevernek a földön. A helységbe belépve középen, vagy 3 tucat további tampon lóg bele a mennyezetrõl a kiállítóhely terébe, és az oldalfalakat is katonás sorokba állított legkülönfélébb méretû nõi betétek borítják.

A kiállítás minden korosztálynak és nemnek szól, bemutatja a Magyarországon már használatos, és a még nem ismert természetes és alternatív betéteket, tamponokat. A világ különféle tájáról származó gyártók által biztosított ingyenes minták terjesztésével, kérdõív használatával, interaktív módon áll a látogatók szolgálatában. A bemutató választ keres a természetvédelem, a hulladék megsemmisítésének kérdéseire.

2005. február 20.

Az orosz nukleáris hulladék tárolására már igénybe vett északi sarkkörön túli területek új globális szerepre tettek szert: a világ vegyiparának hulladéklerakójává kezdenek válni - hívja fel a figyelmet a WWF természetvédõ szervezet.

2005. február 19.
A GATE Zöld Klub kiállítást rendez a Föld napja alkalmából, az Erdõk Hete és a Tájsebészet kampány részeként.
2005. február 18.
Félõ, hogy a betétdíjas kormányrendelet alig fogja segíteni a környezet számára kedvezõbb visszaváltható csomagolások és a környezettudatos vásárlók életben tartását.
2005. február 18.

Az ÖKO-GUM Kht. adatai szerint Magyarországon évente 45-50 ezer tonna új gumiabroncsot adnak el, egyidejûleg évi 30 ezer tonnára tehetõ gumiabroncs-hulladéka keletkezik.

2005. február 18.
51 civil szervezet nyílt levélben fordult az oktatási tárcához és foglalt állást az egészséges sulibüfék érdekében. A Magyar Hírlap arról tudósít, hogy nem volt hiábavaló a civil összefogás és kezdeményezés!
2005. február 17.

Persányi: néhány égetõt be kell zárni [Népszabadság Online]

Be kell zárni több veszélyeshulladék-égetõ létesítményt az év közepéig, amelyek nem teljesítik az európai uniós elõírásokat, ugyanis a mûködésükre kapott derogáció lejár - közölte Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter.

2005. február 16.

Vírusként terjed az iskolákban a PET zsugorító gép. A berendezés elõnye, hogy felhívja a figyelmet a mûanyag palackok problémájára, azaz arra, hogy ez az egyszer használatos csomagolóanyag nagyon gyorsan válik hulladékká, ráadásul óriási térfogatot képez. Minél több ilyen flakont vásárolunk, annál több lesz a hulladék, illetve annál több szemétdíjat kell fizetnünk érte.

További elõnyökrõl viszont már nehezen beszélhetünk...

2005. február 16.
Ismét elindult a Tájsebészet kampány! Persányi Miklós, a KvVM minisztere jelenlétében hirdettük meg a programot. Iskolák és helyi szervezetek jelentkezését várjuk!
2005. február 11.
Eltört a cipõtalp. Hát ez klassz. Akkor most mi is a teendõ? Induljunk a kuka felé s laza csuklómozdulattal tüntessük el benne a lábbelit? Vonuljunk be az elsõ üzletbe és vegyünk helyette másikat? Lehet így is - ez amolyan "fogyasztósdi" mókuskerék. De azért van itt valami más is, amit megtehet az egyszeri cipõtulajdonos. Elmehet a cipészhez.
2005. február 11.
Itt közöljük a HuMuSz hivatalos állásfoglalását is a Hulladékgazdálkodási Törvény módosításaival kapcsolatban. Ezen állásfoglalást 2005. február 5-én továbbítottuk Õri István államtitkár úrnak. A levélben felvetett kérdéseink egy részére már választ kaptunk, de továbbra is kitartunk amellett, hogy szükség van a kérdés társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálatára.
2005. február 11.
A KvVM sajtóosztály az alábbi választ küldte a Hulladékforradalmár az EU zsákutcáiban c. írásunkra
2005. február 10.
A Tájsebészet program kampányindító sajtótájékoztatóját 2005. február 15.-én, 12.00 órától tartjuk a HuMuSz Házban. Vendégünk lesz a program fõvédnõke, Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter.

Oldalak