Százötven milliárdos fejlesztési támogatás kerül a hulladékgazdálkodás átalakuló rendszerébe

  • 2017. szeptember 29.
  • Csilla
Százötven milliárdos fejlesztési támogatás kerül a hulladékgazdálkodás átalakuló rendszerébe – értesült a PestiSrácok.hu. A pénzből több mint 500 új jármű mellett a regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére fordítanak jelentős összegeket. Emellett többek közt, szelektív válogatóművek és előkezelőművek létesítését is tervezik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) véleménye szerint ugyanakkor elengedhetetlen a szemléletformálásra is áldozni, mivel annak elmaradása esetén a megkezdett közszolgáltatási rendszer fejlesztésének hatékonysága romolhat.

Az NHKV kétéves működése során az körvonalazódott, hogy az NHKV a hulladékgazdálkodás három nagyobb területén kívánt változásokat elérni. Az egységes számlázási rendszer bevezetése mellett a második jelentős lépés az áprilistól fokozatosan bevezetésre kerülő regionális hulladékgazdálkodás elindítása volt. Utóbbinak köszönhetően várhatóan a hulladékgyűjtés rendszere optimalizálódik, az egyes hulladékgyűjtő és feldolgozó egységek a kapacitásuknak megfelelően működhetnek, ráadásul a hulladékkezelési díjak is harmonizálódnak a rezsicsökkentés jegyében. A harmadik terület, ahol pozitív változásokat eszközöltek, a hulladék újrahasznosításnak az uniós elvekhez való igazítása volt, amelynek során nagyobb arányban kerülhet hulladék az újrahasznosítás láncába, bár fontos szempont lehetett, hogy ezek a hulladékok lehetőleg Magyarországon kerüljenek újrahasznosításra.

Ezt a három fontos elemet nemrégiben egy negyedik is kiegészítheti, amennyiben elindul az NHKV Zrt. által tervezett új felsőoktatási szakképzés. Szakmai kezdeményezésükhöz a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar Környezettudományi Intézete és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete csatlakozott, ilyen módon indulhat el a hulladékkezelési és hasznosítási szakmérnök-képzés. Ez fontos elemét, mondhatni alapját képezi egy közép-hosszú távú életpálya modell bevezetésének a hulladékgazdálkodásban, környezetiparban.

ÚJ JÁRMŰVEK, VÁLOGATÓMŰVEK

Arról azonban kevesebb szó esett eddig, milyen forrásokból kívánja támogatni az NHKV az elindított változásokat. Mint a portál megtudta, az Éves Fejlesztési keretben megnevezett projektek megvalósulása érdekében mintegy 520 darab új hulladékgyűjtő és szállító járművet szereznek majd be, emellett több, mint 1,5 millió új gyűjtőedényt. Mint megtudtuk, az Éves Fejlesztési Keretben ezen felül még nyolc, új mechanikai-biológiai vegyeshulladék előkezelő művet is létesítenek, a már meglévő mechanikai-biológiai vegyeshulladék előkezelő műveket fogják tovább fejleszteni, de több szelektív válogatóművet is fognak létesítenek, valamint több szintén már meglévő válogatóművet fognak majd tovább fejleszteni. Szintén tervbe van véve 97 olyan létesítmény építése, illetve fejlesztése, amelyek közt többek között biológiai stabilizálók, komposztálók, hulladékudvarok, átrakóállomások, csurgalékvíz-tisztító üzemek, bálatároló színek szerepelnek.

SZÁZÖTVEN MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

A támogatási rendszernek köszönhetően például a Duna-Tisza közi régió a komplex hulladékkezelési rendszerének fejlesztésére, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerekre, mintegy 8,77 milliárd forintos támogatást kap. A Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére 14 milliárd forintos támogatásban részesül. Hasonló nagyarányú támogatásban részesül többek közt, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (6,6 milliárd forint), vagy Hajdú-Bihar megye komplex hulladékgazdálkodási rendszere (5,7 milliárd forint). A támogatottak között ezen felül olyan településeket is találunk, mint Érd (2,4 milliárd forint), Miskolc (2,2 milliárd forint), Pécs (1,6 milliárd) vagy Karcag és a Tiszafüred térsége (2,4 milliárd forint).

Összességében az országos hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére mintegy 80 milliárd forintot terveznek költeni. Külön érdemes kitérni Budapestre is, amely amellett, hogy hulladékgazdálkodási rendszerének környezetbarát technológiáinak bővítésére, az újrafelhasználási arány növelésére 8,3 milliárd forintos fejlesztési keretet használhat fel, további 7,5 milliárd forint támogatást kap gyűjtési rendszerének fejlesztésére. Összességében az NHKV mintegy 100-120 milliárd forintot tervez a fejlesztésekre áldozni melyet a kormányzati költségvetés fedez, amihez egy 9,8 milliárdos önrész is társul.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS NÉLKÜL ÉRTELMETLEN A RENDSZER FEJLESZTÉSE

Az NHKV Zrt. ezen felül külön áldoz olyan kisebb projektek megvalósítására, mint a szemléletformálás, vagy a 20-25 önkormányzatot érintő zöldhulladék gyűjtés fejlesztése. A szemléletformálási projekt célja a hulladékképződés megelőzése a környezettudatos magatartás fontosságának hangsúlyozásával.

A szemléletformálási stratégia segítségével a tudatos fogyasztás és a tudatos hulladékkezelés – kiemelten az elkülönített hulladékgyűjtés – a mindennapok részévé válhat hozzájárulva a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálásához. A közszolgáltató szolgáltatási szintjének emelése ugyanis nem lehet hatékony, ha emellett nem hívják fel a fogyasztók figyelmét a környezettudatosság fejlesztésén keresztül a hulladékgazdálkodás adta lehetőségekre. A szemléletformáló projekt elmaradása (pl. költségvetési okokból) a megkezdett közszolgáltatási rendszerfejlesztés hatékonyságát ronthatja.

Forrás: http://www.dontwasteit.hu/2017/09/25/szazotven-milliardos-fejlesztesi-tamogatas-kerul-a-hulladekgazdalkodas-atalakulo-rendszerebe/

Új hozzászólás